Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie inspektor.pdf (PDF, 38KB) 2018-08-20 11:56:10 16 razy
2 inf o wyborze inspektor.pdf (PDF, 37KB) 2018-08-20 10:17:55 0 razy
3 STWiOR_Swobnica.pdf (PDF, 92KB) 2018-07-20 13:31:32 20 razy
4 SIWZ Banie Urząd Gminy sanitarne.pdf (PDF, 65KB) 2018-07-20 13:31:05 19 razy
5 Banie Urząd Gminy PW opis techniczny.pdf (PDF, 95KB) 2018-07-20 13:30:15 16 razy
6 Urząd Gminy Banie_PW S-01.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 13:30:15 16 razy
7 Urząd Gminy Banie_PW S-02.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:30:15 17 razy
8 Urząd Gminy Banie_PW S-03.pdf (PDF, 47KB) 2018-07-20 13:30:15 18 razy
9 Urząd Gminy Banie_PW S-04.pdf (PDF, 27KB) 2018-07-20 13:30:15 16 razy
10 Banie Urząd Gminy PB opis techniczny.pdf (PDF, 78KB) 2018-07-20 13:29:28 15 razy
11 Urząd Gminy Banie_PB S-01.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 13:29:28 16 razy
12 Urząd Gminy Banie_PB S-02.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:29:28 18 razy
13 Urząd Gminy Banie_PB S-03.pdf (PDF, 47KB) 2018-07-20 13:29:28 17 razy
14 Urzad Gminy Banie przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 26KB) 2018-07-20 13:28:45 16 razy
15 SIWZ Swobnica sanitarne.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 13:28:11 16 razy
16 Swobnica PW sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 94KB) 2018-07-20 13:27:40 17 razy
17 SWOBNICA PW S-01.pdf (PDF, 34KB) 2018-07-20 13:27:14 17 razy
18 SWOBNICA PW S-02.pdf (PDF, 29KB) 2018-07-20 13:27:14 15 razy
19 SWOBNICA PW S-03.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 13:27:14 15 razy
20 SWOBNICA PW S-04.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:27:14 17 razy
21 SWOBNICA PW S-05.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 13:27:14 16 razy
22 SWOBNICA PW S-06.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:27:14 16 razy
23 Swobnica PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 91KB) 2018-07-20 13:26:28 16 razy
24 SWOBNICA PB S-01.pdf (PDF, 34KB) 2018-07-20 13:26:07 17 razy
25 SWOBNICA PB S-02.pdf (PDF, 29KB) 2018-07-20 13:26:07 18 razy
26 SWOBNICA PB S-03.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 13:26:07 19 razy
27 SWOBNICA PB S-04.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:26:07 17 razy
28 SWOBNICA PB S-05.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 13:26:07 17 razy
29 SWOBNICA PB S-06.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:26:07 16 razy
30 Swobnica przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:25:21 16 razy
31 SIWZ Banie Przedszkole sanitarne.pdf (PDF, 63KB) 2018-07-20 13:24:56 18 razy
32 Banie Przedszkole PW opis techniczny.pdf (PDF, 59KB) 2018-07-20 13:24:18 17 razy
33 Banie Przedszkole PW S-01.pdf (PDF, 32KB) 2018-07-20 13:24:18 17 razy
34 Banie Przedszkole PW S-02.pdf (PDF, 96KB) 2018-07-20 13:24:18 17 razy
35 Banie Przedszkole PW S-03.pdf (PDF, 59KB) 2018-07-20 13:24:18 17 razy
36 Banie Przedszkole PW S-04.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:24:18 16 razy
37 Banie Przedszkole PB opis techniczny.pdf (PDF, 56KB) 2018-07-20 13:22:19 16 razy
38 Banie Przedszkole PB S-01.pdf (PDF, 32KB) 2018-07-20 13:22:19 15 razy
39 Banie Przedszkole PB S-02.pdf (PDF, 96KB) 2018-07-20 13:22:19 16 razy
40 Banie Przedszkole PB S-03.pdf (PDF, 59KB) 2018-07-20 13:22:19 16 razy
41 Banie Przedszkole PB S-04.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:22:19 17 razy
42 Banie Przedszkole przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 26KB) 2018-07-20 13:21:20 17 razy
43 SIWZ Piaseczno sanitarne.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 13:20:26 17 razy
44 Piaseczno PW sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 93KB) 2018-07-20 13:19:51 18 razy
45 Piaseczno PW S-01.pdf (PDF, 90KB) 2018-07-20 13:19:27 16 razy
46 Piaseczno PW S-02.pdf (PDF, 39KB) 2018-07-20 13:19:27 16 razy
47 Piaseczno PW S-03.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:19:27 16 razy
48 Piaseczno PW S-04.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:19:27 16 razy
49 Piaseczno PW S-05.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 13:19:27 17 razy
50 Piaseczno PW S-06.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:19:27 15 razy
51 Piaseczno PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 90KB) 2018-07-20 13:17:39 16 razy
52 Piaseczno PB S-01.pdf (PDF, 91KB) 2018-07-20 13:17:19 18 razy
53 Piaseczno PB S-02.pdf (PDF, 39KB) 2018-07-20 13:17:19 17 razy
54 Piaseczno PB S-03.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:17:19 16 razy
55 Piaseczno PB S-04.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:17:19 17 razy
56 Piaseczno PB S-05.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 13:17:19 17 razy
57 Piaseczno PB S-06.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:17:19 17 razy
58 Piaseczno przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 30KB) 2018-07-20 13:16:29 17 razy
59 Baniewice PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 91KB) 2018-07-20 13:16:04 16 razy
60 Baniewice PB S-01.pdf (PDF, 17KB) 2018-07-20 13:15:47 18 razy
61 Baniewice PB S-02.pdf (PDF, 35KB) 2018-07-20 13:15:47 17 razy
62 Baniewice PB S-03.pdf (PDF, 19KB) 2018-07-20 13:15:47 17 razy
63 Baniewice PB S-04.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:15:47 17 razy
64 Baniewice PB S-05.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 13:15:47 16 razy
65 Baniewice PB S-06.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 13:15:47 17 razy
66 Baniewice przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 13:14:54 17 razy
67 5_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:14:25 16 razy
68 5_STR TYT_URZĄD GMINY - PW.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:14:25 17 razy
69 5_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21 urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:13:42 16 razy
70 5_STR TYT_URZĄD GMINY.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:13:42 17 razy
71 20_07_2018_13_12_59_4_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21swobnica.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:12:59 17 razy
72 4_STR TYT_SWOBNICA - PW.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:12:59 17 razy
73 4_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21swobnica.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:12:28 21 razy
74 4_STR TYT_SWOBNICA.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:12:28 19 razy
75 20_07_2018_13_11_50_1_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21przedszkole.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:11:50 15 razy
76 1_STR TYT_BANIE - PWprzedszkole.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:11:50 17 razy
77 1_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21przedszkole.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:10:35 17 razy
78 1_STR TYT_BANIEprzedszkole.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:10:35 15 razy
79 20_07_2018_13_09_43_3_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20piaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:09:43 17 razy
80 3_STR TYT_PIASECZNO - PW.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:09:43 15 razy
81 3_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20piaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:08:03 16 razy
82 3_STR TYT_PIASECZNO.pdf (PDF, 12KB) 2018-07-20 13:08:03 18 razy
83 20_07_2018_13_07_29_2_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20baniewice.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:07:29 17 razy
84 2_STR TYT_BANIEWICE_ - PW.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:07:29 16 razy
85 2_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20baniewice.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:06:57 16 razy
86 2_STR TYT_BANIEWICE_.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 13:06:57 16 razy
87 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Banie_UG_PB__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:06:19 15 razy
88 E1PWurzad.pdf (PDF, 37KB) 2018-07-20 13:05:45 16 razy
89 E2PWurzad.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 13:05:45 18 razy
90 PW BANIE UG FOTO_PV .pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:05:45 18 razy
91 E1PB urzad.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 13:05:10 17 razy
92 E2PB urzad.pdf (PDF, 46KB) 2018-07-20 13:05:10 16 razy
93 PB BANIE UG FOTO_PV.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:05:10 17 razy
94 Urząd Gminy Banie_EL_PV_PR.pdf (PDF, 22KB) 2018-07-20 13:04:34 16 razy
95 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Swobodnica_PB__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:03:52 17 razy
96 E1PW swobnica.pdf (PDF, 43KB) 2018-07-20 13:03:20 16 razy
97 E2PW swobnica.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 13:03:20 16 razy
98 PW swobnica_PV.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:03:20 16 razy
99 E1PB swobnica.pdf (PDF, 43KB) 2018-07-20 13:02:35 16 razy
100 E2PB swobnica.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 13:02:35 16 razy
101 PB swobnica_PV.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:02:35 17 razy
102 Swobnica__EL_PV_PR.pdf (PDF, 22KB) 2018-07-20 13:01:50 16 razy
103 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Banie_PB__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 13:01:26 16 razy
104 E1PWprzedszkole.pdf (PDF, 47KB) 2018-07-20 13:00:37 17 razy
105 E2PWprzedszkole.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 13:00:37 16 razy
106 PW BANIE FOTO_PVprzedszkole.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 13:00:37 16 razy
107 E1PBprzedszkole.pdf (PDF, 47KB) 2018-07-20 12:59:53 17 razy
108 E2PBprzedszkole.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:59:53 17 razy
109 PB BANIE FOTO_PVprzedszkole.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 12:59:53 17 razy
110 Banie__EL_PV_PR przedszkole.pdf (PDF, 22KB) 2018-07-20 12:59:07 17 razy
111 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Piaseczno_PB__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:58:37 16 razy
112 E1PWpiaseczno.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:58:02 16 razy
113 E2PWpiaseczno.pdf (PDF, 44KB) 2018-07-20 12:58:02 15 razy
114 E3PWpiaseczno.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:58:02 16 razy
115 PW Piaseczno__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:58:02 17 razy
116 E1PB piaseczno.pdf (PDF, 56KB) 2018-07-20 12:56:47 17 razy
117 E2PB piaseczno.pdf (PDF, 44KB) 2018-07-20 12:56:47 17 razy
118 E3PBpiaseczno.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:56:47 16 razy
119 PB Piaseczno__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:56:47 16 razy
120 Piaseczno__EL_PV_PR.pdf (PDF, 22KB) 2018-07-20 12:55:54 18 razy
121 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Baniewice_PB__PV.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:54:31 17 razy
122 E1PWbaniewice.pdf (PDF, 56KB) 2018-07-20 12:53:29 18 razy
123 E2PWbaniewice.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 12:53:29 17 razy
124 E3PWbaniewice.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:53:29 17 razy
125 PW BANIEWICE FOTO_PV.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 12:53:29 16 razy
126 E1PB baniewice.pdf (PDF, 56KB) 2018-07-20 12:51:49 15 razy
127 E2PBbaniewice.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 12:51:49 17 razy
128 E3PBbaniewice.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:51:49 17 razy
129 PB BANIEWICE FOTO_PV.pdf (PDF, 48KB) 2018-07-20 12:51:49 19 razy
130 Baniewice__EL_PV_PR.pdf (PDF, 23KB) 2018-07-20 12:50:57 16 razy
131 STWiOR urzad.pdf (PDF, 93KB) 2018-07-20 12:50:12 16 razy
132 UG BANIE_D06.pdf (PDF, 47KB) 2018-07-20 12:49:24 16 razy
133 UG BANIE_D07.pdf (PDF, 46KB) 2018-07-20 12:49:24 16 razy
134 UG BANIE_D08.pdf (PDF, 54KB) 2018-07-20 12:49:24 21 razy
135 OPIS_PW_Urząd Gminy BANIE.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:48:07 19 razy
136 UG BANIE_D01.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 12:48:07 17 razy
137 UG BANIE_D02.pdf (PDF, 42KB) 2018-07-20 12:48:07 16 razy
138 UG BANIE_D03.pdf (PDF, 42KB) 2018-07-20 12:48:07 18 razy
139 UG BANIE_D04.pdf (PDF, 51KB) 2018-07-20 12:48:07 17 razy
140 UG BANIE_D05.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 12:48:07 15 razy
141 A07 Zestawienie stolarki urzad.pdf (PDF, 50KB) 2018-07-20 12:46:02 16 razy
142 20_07_2018_12_46_02_I01 Inwentaryzacja - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 96KB) 2018-07-20 12:46:02 17 razy
143 20_07_2018_12_46_02_I03 Inwentaryzacja - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 12:46:02 17 razy
144 20_07_2018_12_46_02_I04 Inwentaryzacja - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 68KB) 2018-07-20 12:46:02 18 razy
145 I05 Inwentaryzacja - elewacja PW urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:46:02 17 razy
146 I06 Inwentaryzacja - elewacja PW urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:46:02 16 razy
147 20_07_2018_12_43_37_A01 Projekt - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 12:43:37 17 razy
148 20_07_2018_12_43_37_A02 Projekt - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 15KB) 2018-07-20 12:43:37 16 razy
149 20_07_2018_12_43_37_A03 Projekt - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 12:43:37 16 razy
150 20_07_2018_12_43_37_A04 Projekt - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 12:43:37 20 razy
151 A05 Projekt - kolorystyka elewacji urzad.pdf (PDF, 2.MB) 2018-07-20 12:43:37 19 razy
152 A06 Projekt - kolorystyka elewacji urzad.pdf (PDF, 2.MB) 2018-07-20 12:43:37 16 razy
153 A00 Plan sytuacyjny PWurzad.pdf (PDF, 5.MB) 2018-07-20 12:42:06 17 razy
154 20_07_2018_12_33_45_I06 Inwentaryzacja - Elewacja urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:33:45 18 razy
155 I05 Inwentaryzacja - Elewacja urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:33:07 18 razy
156 I04 Inwentaryzacja - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 69KB) 2018-07-20 12:32:33 17 razy
157 I03 Inwentaryzacja - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 12:31:54 16 razy
158 I02 Inwentaryzacja - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 12:31:38 15 razy
159 I01 Inwentaryzacja - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 96KB) 2018-07-20 12:31:23 16 razy
160 OPIS_PB_Urząd Gminy BANIE.pdf (PDF, 2.MB) 2018-07-20 12:22:42 15 razy
161 I06 Inwentaryzacja - Elewacja urzad.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:22:14 16 razy
162 A05 Projekt - Elewacje urzad.pdf (PDF, 2.MB) 2018-07-20 12:20:56 16 razy
163 A04 Projekt - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 12:20:26 15 razy
164 A03 Projekt - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 12:20:08 16 razy
165 A02 Projekt - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 15KB) 2018-07-20 12:19:53 15 razy
166 A01 Projekt - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 12:19:35 19 razy
167 A00 Plan sytuacyjny urzad.pdf (PDF, 5.MB) 2018-07-20 12:19:08 16 razy
168 urząd miejski banie przedmiar2.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:18:11 15 razy
169 STWiORswobnica.docx (DOCX, 14KB) 2018-07-20 12:17:30 16 razy
170 OPIS_PB_swobnica.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 12:03:50 17 razy
171 M01 Mapa - swobnicaplan sytuacyjny.pdf (PDF, 80KB) 2018-07-20 12:03:22 17 razy
172 I03 Inwentaryzacja -swobnica elewacje.pdf (PDF, 32KB) 2018-07-20 12:02:50 16 razy
173 I02 Inwentaryzacja - swobnicaRzut dachu.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 12:02:34 17 razy
174 20_07_2018_12_02_18_I01 Inwentaryzacja -swobnica Rzut parteru.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 12:02:18 18 razy
175 20_07_2018_12_01_33_A03 Projekt- elewacje swobnica.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 12:01:33 18 razy
176 20_07_2018_12_01_07_A02 Projekt - Rzut dachu swobnica.pdf (PDF, 39KB) 2018-07-20 12:01:07 18 razy
177 20_07_2018_12_00_53_A01 Projekt - Rzut parteruswobnica.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 12:00:53 15 razy
178 A01 Projekt - Rzut parteruswobnica.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 11:59:00 0 razy
179 A02 Projekt - Rzut dachu swobnica.pdf (PDF, 39KB) 2018-07-20 11:59:00 0 razy
180 A03 Projekt- elewacje swobnica.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 11:59:00 0 razy
181 I01 Inwentaryzacja -swobnica Rzut parteru.pdf (PDF, 52KB) 2018-07-20 11:59:00 0 razy
182 świetlica swobnica przedmiar.pdf (PDF, 16KB) 2018-07-20 11:57:40 18 razy
183 OPIS_PW_BANIEprzedszkole.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:55:29 16 razy
184 20_07_2018_11_54_57_M01 Mapa -przedszkole plan sytuacyjny.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:54:57 17 razy
185 20_07_2018_11_54_18_I06 Inwentaryzacja -przedszkole elewacje.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 11:54:18 17 razy
186 I05 Inwentaryzacja -przedszkole przekroje.pdf (PDF, 42KB) 2018-07-20 11:53:58 17 razy
187 20_07_2018_11_53_39_I04 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 11:53:39 16 razy
188 20_07_2018_11_53_20_I03 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 57KB) 2018-07-20 11:53:20 17 razy
189 I02 Inwentaryzacja - przedszkoleRzut parteru.pdf (PDF, 81KB) 2018-07-20 11:52:54 16 razy
190 20_07_2018_11_52_37_I01 Inwentarzyacja -przedszkole rzut piwnicy.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 11:52:37 17 razy
191 D4 Detal nr 4przedszkole.pdf (PDF, 61KB) 2018-07-20 11:51:59 17 razy
192 D5 Detal nr 5przedszkole.pdf (PDF, 54KB) 2018-07-20 11:51:59 16 razy
193 D6 Detal nr 6przedszkole.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 11:51:59 17 razy
194 D7 Detal nr 7przedszkole.pdf (PDF, 45KB) 2018-07-20 11:51:59 17 razy
195 D1 Detal nr 1przedszkole.pdf (PDF, 44KB) 2018-07-20 11:48:31 18 razy
196 D2 Detal nr 2przedszkole.pdf (PDF, 76KB) 2018-07-20 11:48:31 14 razy
197 D3 Detal nr 3przedszkole.pdf (PDF, 43KB) 2018-07-20 11:48:31 17 razy
198 A04 Projekt- przedszkoleprzekroje.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 11:47:27 17 razy
199 20_07_2018_11_47_27_A05 Projekt- przedszkoleelewacje.pdf (PDF, 63KB) 2018-07-20 11:47:27 16 razy
200 20_07_2018_11_46_57_A03 Projekt-przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 32KB) 2018-07-20 11:46:57 17 razy
201 20_07_2018_11_45_31_A02 Projekt-przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 17KB) 2018-07-20 11:45:31 16 razy
202 A05 Projekt- przedszkoleelewacje.pdf (PDF, 63KB) 2018-07-20 11:45:06 18 razy
203 OPIS_PB_BANIE przedszkole.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:42:07 15 razy
204 M01 Mapa -przedszkole plan sytuacyjny.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:41:48 17 razy
205 I06 Inwentaryzacja -przedszkole elewacje.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 11:41:28 16 razy
206 I05 Inwentaryzacja - przedszkoleprzekroje.pdf (PDF, 42KB) 2018-07-20 11:41:03 17 razy
207 I04 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 31KB) 2018-07-20 11:40:48 15 razy
208 I03 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 57KB) 2018-07-20 11:40:37 14 razy
209 I02 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut parteru.pdf (PDF, 81KB) 2018-07-20 11:40:21 14 razy
210 I01 Inwentarzyacja -przedszkole rzut piwnicy.pdf (PDF, 38KB) 2018-07-20 11:40:06 16 razy
211 A05 Projekt-przedszkole elewacje.pdf (PDF, 64KB) 2018-07-20 11:39:53 15 razy
212 A04 Projekt-przedszkole przekroje.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 11:39:37 17 razy
213 A03 Projekt-przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 32KB) 2018-07-20 11:39:22 17 razy
214 A02 Projekt-przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 17KB) 2018-07-20 11:39:10 15 razy
215 A01 Projekt-przedszkole Rzut parteru.pdf (PDF, 23KB) 2018-07-20 11:38:54 16 razy
216 przedszkole Banie przedmiar2.pdf (PDF, 83KB) 2018-07-20 11:38:28 15 razy
217 STWiORpiaseczno.pdf (PDF, 68KB) 2018-07-20 11:37:56 15 razy
218 20_07_2018_11_37_12_I3 Elewacje - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 82KB) 2018-07-20 11:37:12 17 razy
219 20_07_2018_11_36_31_I2 Rzut dachu - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 63KB) 2018-07-20 11:36:31 16 razy
220 20_07_2018_11_36_05_I1 Rzut parteru - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 11:36:05 16 razy
221 A12 Przekrój przez system ociepleniowypiaseczno.pdf (PDF, 97KB) 2018-07-20 11:35:44 17 razy
222 A10 Szczelina dylatacyjnapiaseczno.pdf (PDF, 11KB) 2018-07-20 11:35:29 17 razy
223 A9 Ułożenie płyt styropianowychpiaseczno.pdf (PDF, 90KB) 2018-07-20 11:34:56 18 razy
224 A8 Rozmieszczenie łączników mocującychpiaseczno.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 11:34:33 16 razy
225 A7 Docieplenie przy okniepiaseczno.pdf (PDF, 14KB) 2018-07-20 11:34:16 17 razy
226 20_07_2018_11_33_58_A6 Przekrój przez system ocieleniowypiaseczno.pdf (PDF, 93KB) 2018-07-20 11:33:58 16 razy
227 A6 Przekrój przez system ocieleniowypiaseczno.pdf (PDF, 93KB) 2018-07-20 11:33:38 17 razy
228 A5 Klejenie płyt styropianowychpiaseczno.pdf (PDF, 35KB) 2018-07-20 11:33:24 18 razy
229 A4 Zestawienie stolarki drzwiowejpiaseczno.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 11:33:04 16 razy
230 20_07_2018_11_32_46_A3 Elewacje - projektpiaseczno.pdf (PDF, 18KB) 2018-07-20 11:32:46 16 razy
231 20_07_2018_11_32_30_A2 Rzut dachu - projektpiaseczno.pdf (PDF, 82KB) 2018-07-20 11:32:30 15 razy
232 20_07_2018_11_32_19_A1 Rzut parteru - projektpiaseczno.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 11:32:19 17 razy
233 A00 Plan sytuacyjnypiaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:32:08 17 razy
234 OPIS_PW_Piaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:31:28 20 razy
235 I3 Elewacje - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 82KB) 2018-07-20 11:30:34 20 razy
236 I2 Rzut dachu - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 63KB) 2018-07-20 11:30:20 19 razy
237 I1 Rzut parteru - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 72KB) 2018-07-20 11:30:07 18 razy
238 A3 Elewacje - projektpiaseczno.pdf (PDF, 18KB) 2018-07-20 11:29:51 21 razy
239 A2 Rzut dachu - projektpiaseczno.pdf (PDF, 83KB) 2018-07-20 11:29:34 18 razy
240 A1 Rzut parteru - projektpiaseczno.pdf (PDF, 13KB) 2018-07-20 11:29:19 21 razy
241 A00 Plan sytuacyjny piaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:29:04 23 razy
242 OPIS_PB_Piaseczno.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:28:26 17 razy
243 świetlica piaseczno przedmiar2.pdf (PDF, 67KB) 2018-07-20 11:27:48 18 razy
244 STWiOR baniewice.docx (DOCX, 14KB) 2018-07-20 11:27:18 18 razy
245 OPIS_PW_BANIEWICE_.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:26:40 18 razy
246 20_07_2018_11_26_23_M01 Mapa - plan sytuacyjny baniewice.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:26:23 23 razy
247 20_07_2018_11_26_01_I03 Inwentaryzacja - przekroje baniewice.pdf (PDF, 21KB) 2018-07-20 11:26:01 20 razy
248 20_07_2018_11_25_45_I02 Inwentaryzacja - Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 43KB) 2018-07-20 11:25:45 19 razy
249 20_07_2018_11_25_28_I01 Inwentaryzacja - Rzut parteru baniewice.pdf (PDF, 28KB) 2018-07-20 11:25:28 18 razy
250 20_07_2018_11_24_35_A02 Projekt- Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 44KB) 2018-07-20 11:24:35 19 razy
251 20_07_2018_11_24_21_A01 Zestawienie stolarki baniewice.pdf (PDF, 33KB) 2018-07-20 11:24:21 21 razy
252 OPIS_PB_BANIEWICE_.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:22:47 18 razy
253 M01 Mapa - plan sytuacyjny baniewice.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:22:26 19 razy
254 I03 Inwentaryzacja - przekroje baniewice.pdf (PDF, 21KB) 2018-07-20 11:21:58 20 razy
255 I02 Inwentaryzacja - Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 43KB) 2018-07-20 11:21:41 19 razy
256 I01 Inwentaryzacja - Rzut parteru baniewice.pdf (PDF, 28KB) 2018-07-20 11:21:27 19 razy
257 A02 Projekt- Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 44KB) 2018-07-20 11:21:09 19 razy
258 A01 Zestawienie stolarki baniewice.pdf (PDF, 33KB) 2018-07-20 11:20:54 19 razy
259 świetlica baniewice przedmiar2.pdf (PDF, 10KB) 2018-07-20 11:19:54 23 razy
260 Zapytanie ofertowe nr IB.271.3.2018.docx (DOCX, 92KB) 2018-07-20 11:19:33 23 razy
261 ZAŁĄCZNIK nr 2.doc (DOC, 78KB) 2018-07-20 11:17:53 20 razy
262 Wskaźniki Urząd gminy Banie.pdf (PDF, 24KB) 2018-07-20 11:17:33 18 razy
263 Wskaźniki Swietlica Swobnica.pdf (PDF, 21KB) 2018-07-20 11:16:49 18 razy
264 Wskaźniki Swietlica Piaseczno.pdf (PDF, 21KB) 2018-07-20 11:16:34 17 razy
265 Wskaźniki Swietlica Baniewice.pdf (PDF, 21KB) 2018-07-20 11:15:35 18 razy
266 Wskaźniki przedszkole Banie ost.pdf (PDF, 19KB) 2018-07-20 11:15:15 18 razy
267 Umowa - załacznik nr 5 - zmieniona.doc (DOC, 12KB) 2018-07-20 11:14:57 19 razy
268 PFU - budynek urzedu gminy Banie.pdf (PDF, 23KB) 2018-07-20 11:14:21 19 razy
269 PFU - budynek swietlicy Swobnica gm Banie.pdf (PDF, 24KB) 2018-07-20 11:13:59 19 razy
270 PFU - budynek swietlicy Piaseczno gm Banie.pdf (PDF, 24KB) 2018-07-20 11:13:43 19 razy
271 PFU - budynek swietlicy Baniewice gm Banie.pdf (PDF, 24KB) 2018-07-20 11:13:24 20 razy
272 PFU - budynek przedszkola Banie.pdf (PDF, 23KB) 2018-07-20 11:13:08 20 razy
273 oswiadczenie_o_braku_wystepowania_powiazan_zal._nr_3-.docx (DOCX, 74KB) 2018-07-20 11:12:38 20 razy
274 formularz_ofertowy_zal._nr_1..docx (DOCX, 69KB) 2018-07-20 11:12:16 22 razy
275 AUDYT PREDSZKOLE BANIE AUDYT ENERGETYCZNY ost.pdf (PDF, 20KB) 2018-07-20 11:11:38 18 razy
276 [AUDYT URZĄD GMINY] AUDYT ENERGETYCZNY 01.pdf (PDF, 1.MB) 2018-07-20 11:11:19 17 razy
277 [AUDYT SWOBNICA] AUDYT ENERGETYCZNY popr 01.pdf (PDF, 87KB) 2018-07-20 11:10:54 20 razy
278 [AUDYT PIASECZNO] AUDYT ENERGETYCZNY popr 01.pdf (PDF, 92KB) 2018-07-20 11:10:32 18 razy
279 [AUDYT PIASECZNO] AUDYT ENERGETYCZNY popr 01 ? kopia.pdf (PDF, 92KB) 2018-07-20 11:09:59 17 razy
280 [AUDYT BANIEWICE] AUDYT ENERGETYCZNY popr 01.pdf (PDF, 80KB) 2018-07-20 11:09:24 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-07-2018 11:09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-08-2018 11:56:10