XXX sesja Rady Gminy Banie w dniu 20 czerwca 2018 r.