Akty prawa miejscowego 2018 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXVI/243/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Banie usytuowanemu na drodze publicznej - drodze wojewódzkiej nr 121

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 lutego 2018 r.

poz. 891

2. Uchwała Nr XXVII/245/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

poz. 1271

3.

Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1764

4. Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1765

5. Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1766

6. Uchwała Nr XXVII/249/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zaad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1767

7. Uchwała Nr XXVII/250/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1768

8. Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032"

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2394

9.

Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2395

10. Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2396

11. Uchwała Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2397

12. Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2398

13. Uchwała Nr XXIX/263/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 14 maja 2018 r.

poz. 2370

14. Uchwała Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia

poz.

15.    
     
     
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2018 12:57:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-05-2018 08:01:33