XXVI sesja Rady Gminy Banie w dniu 22 stycznia 2018 r.