Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-23 07:50:41
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-05-23 07:48:24
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-05-15 14:02:06
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:51:36
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:50:55
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:50:13
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-04-23 07:45:54
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-04-20 10:52:51
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-16 08:31:22
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie "PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH" 2018-04-16 08:29:07
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-04-16 08:27:59
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-04 11:50:15
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-04-04 11:49:19
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-03-19 12:01:12
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-03-15 09:52:55
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2018-03-14 13:02:23
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy w przypadku jego nieobecności. 2018-03-08 09:26:11
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-03-05 08:48:30
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wyskości czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości. 2018-03-05 08:45:07
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Baniach 2018-03-05 08:44:01
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-03-05 08:43:09
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2018-03-05 08:41:36
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2018-03-05 08:40:48
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2018-03-05 08:38:42
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2018-03-05 08:37:07
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych. 2018-03-05 08:36:15
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-02-21 09:08:24
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-02-21 09:06:50
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. 2018-02-21 09:03:53
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-02-09 11:04:15
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2018-02-09 11:02:48
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2018-02-09 10:56:41
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. 2018-02-07 09:48:42
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2018-02-02 08:42:50
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2018-02-02 08:41:22
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2018-01-31 11:52:54
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2018-01-31 11:51:41
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-22 14:22:16
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 2018-01-22 14:20:07
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-01-19 15:01:02
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Rzeczyckiej pełniacej obowiązki Dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 15:00:27
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektowa Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:58:59
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:57:53
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pani Edyty Sztangierskiej-Masłoń ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:55:31
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-01-19 14:54:03
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-01-16 13:15:09
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-12 14:12:42
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zuzycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie 2018-01-12 14:15:05
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. 2018-01-08 14:47:06
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień 2018-01-16 13:14:15
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2018 rok 2018-01-16 13:13:32