Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2019-01-15 14:00:22
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-07 14:55:57
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny "Najpiękniejszego świątecznego ogrodu, balkonu/okna lub domu na terenie gminy Banie" 2018-12-27 15:28:38
Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy na 2018 r. 2018-12-27 15:25:45
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-27 15:21:18
Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-17 11:51:12
Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Banie 2018-12-17 11:50:23
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-17 11:49:06
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności. 2018-12-17 11:47:42
Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2018-12-17 11:46:18
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Banie 2018-12-17 11:44:33
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Baniach 2018-12-11 12:49:55
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-12-06 14:36:58
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-12-06 14:36:01
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta 2018-12-06 14:32:57
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-06 14:31:52
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2018-11-30 08:55:30
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie 2018-11-27 13:09:40
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-27 13:08:32
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-11-22 10:45:32
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2018-11-22 10:33:43
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2018-11-22 10:32:28
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2018-11-21 14:23:22
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-20 17:00:53
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-20 17:00:18
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-11-20 16:59:40
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2018-11-19 12:43:13
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminie Banie 2018-11-07 12:57:03
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-11-06 11:04:09
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-06 11:03:17
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-10-24 14:46:52
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2018 r. 2018-10-24 14:44:35
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-24 14:43:09
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2018-10-24 14:41:42
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2018-10-24 14:40:55
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2018-10-24 14:40:05
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2018-10-24 14:38:32
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-10-24 14:37:11
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-10-24 14:36:28
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-24 14:35:14
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-10-24 14:33:10
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" 2018-10-24 14:31:10
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 14:46:03
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2018-09-26 13:23:19
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie 2018-09-14 12:07:19
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2018-09-14 12:06:15
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2018-09-14 12:04:56
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-09-14 12:04:00
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Banie 2018-09-14 12:03:00
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2018-09-11 09:50:51
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-09-07 09:37:08
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-08-30 07:39:48
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2018-08-29 09:47:07
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-08-29 09:46:14
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-29 09:44:35
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2018-08-29 09:43:17
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym podczas przetwarzania dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w Urzędzie Gminy w Baniach 2018-08-23 11:32:34
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych podczas przetwarzania dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w Urzędzie Gminy w Baniach 2018-08-23 11:31:59
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-08-22 11:00:38
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. 2018-08-10 13:57:15
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-08-10 13:56:14
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-06 14:10:18
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-08-03 07:45:25
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-07-31 09:02:51
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-30 14:21:24
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2018-07-27 14:22:45
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2018-07-27 14:20:40
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 14:19:13
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-18 13:46:42
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 10 lipca 2018 r w spr.zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-12 14:25:37
Zarządzenie nr 69a/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-06 14:12:00
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". 2018-07-06 11:50:23
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". 2018-07-06 11:47:39
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". 2018-07-06 11:44:41
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie 2018-07-06 10:41:22
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie 2018-07-04 14:03:36
Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 2018-07-04 08:09:16
Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-04 08:08:04
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-06-29 14:10:46
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rządowego programu "Dobry Start". 2018-06-28 10:03:28
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-28 09:43:55
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-06-28 09:40:36
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu na terenie zamku Joanitów w Swobnicy 2018-06-28 09:39:40
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-06-28 09:38:28
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2018-06-22 13:15:15
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-19 08:15:26
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-06-19 08:14:46
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2018-06-12 11:37:24
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-12 08:07:48
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2018-06-12 08:07:01
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Banie w roku szkolnym 2017/2018 2018-06-06 07:58:22
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-06-06 07:56:11
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2018-06-06 07:55:23
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-05-30 08:44:35
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-23 07:50:41
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-05-23 07:48:24
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-05-15 14:02:06
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:51:36
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:50:55
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-05-04 13:50:13
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-04-23 07:45:54
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-04-20 10:52:51
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-16 08:31:22
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie "PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH" 2018-04-16 08:29:07
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-04-16 08:27:59
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-04 11:50:15
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-04-04 11:49:19
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2018-03-19 12:01:12
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2018-03-15 09:52:55
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2018-03-14 13:02:23
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy w przypadku jego nieobecności. 2018-03-08 09:26:11
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-03-05 08:48:30
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wyskości czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości. 2018-03-05 08:45:07
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Baniach 2018-03-05 08:44:01
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-03-05 08:43:09
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2018-03-05 08:41:36
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2018-03-05 08:40:48
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2018-03-05 08:38:42
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2018-03-05 08:37:07
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych. 2018-03-05 08:36:15
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-02-21 09:08:24
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-02-21 09:06:50
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. 2018-02-21 09:03:53
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-02-09 11:04:15
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2018-02-09 11:02:48
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2018-02-09 10:56:41
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. 2018-02-07 09:48:42
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2018-02-02 08:42:50
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2018-02-02 08:41:22
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2018-01-31 11:52:54
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2018-01-31 11:51:41
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-22 14:22:16
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 2018-01-22 14:20:07
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-01-19 15:01:02
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Rzeczyckiej pełniacej obowiązki Dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 15:00:27
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektowa Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:58:59
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:57:53
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pani Edyty Sztangierskiej-Masłoń ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:55:31
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-01-19 14:54:03
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-01-16 13:15:09
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-12 14:12:42
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zuzycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie 2018-01-12 14:15:05
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. 2018-01-08 14:47:06
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień 2018-01-16 13:14:15
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2018 rok 2018-01-16 13:13:32