Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2018 r. 2018-09-05 09:37:24
Uchwała Nr CCLVI.497.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu gminy Banie 2018-07-16 12:32:25
Uchwała Nr II.6.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2018-01-09 11:30:13
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018 - 2022. 2017-12-20 13:05:42
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 2017-12-20 13:04:15
Uchwała Nr CCCXLIV.539.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie 2017-11-24 09:11:19
Uchwała Nr CCCXLIV.538.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2018 rok 2017-11-24 09:08:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie 2017-11-21 07:20:25
Projekt budżetu gminy na 2018 2017-11-21 07:17:15