Akty prawa miejscowego 2017 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2017 r.

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XIX/166/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 15 marca 2017 r.

poz. 1152

2. Uchwała Nr XX/170/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

poz. 1484

3. Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

poz. 1781

4. Uchwała Nr XX/172/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad  i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

poz. 1535

5. Uchwała Nr XX/173/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

poz. 1536

6. Uchwała Nr XX/174/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2017 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

poz. 1782

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 maja 2017 r.

poz. 2353

8. Uchwała Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29 czerwca 2017 r.

poz. 2795

9. Uchwała Nr XXI/189/2017 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie akt nie publikowany
10. Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2017

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września 2017 r.

poz. 3773

11. Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września 2017 r.

poz. 3774

12. Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 października 2017 r. poz. 4054

13. Uchwała Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 października 2017 r. poz. 4261

14. Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 października 2017 r. poz. 4262

15. Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 4741

16. Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 4742

17. Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 4743

18. Uchwała Nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Placu 2 Marca na Plac Św. Floriana

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

poz. 5381

19. Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Banie usytuowanemu na działce nr 305 obręb Banie 1

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

poz. 5382

20. Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

poz. 5437

21. Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

poz. 5438

     
     
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-02-2017 14:14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-01-2018 13:19:36