Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2018-01-09 11:28:06
Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2018-01-09 11:27:28
Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-29 13:40:23
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-29 08:04:28
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy w Baniach, Szkoły Podstawowej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2017 r. 2017-12-20 13:48:57
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-20 13:47:14
Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zdejmowania z ewidencji księgowej należności przedawnionych w Gminie Banie 2017-12-07 08:08:46
Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-12-07 08:06:31
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-07 08:05:19
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy w Baniach oraz w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Piasecznie 2017-12-07 08:03:32
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynaje świetlic wiejskich w miesjcowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka" 2017-12-07 07:58:51
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2017-12-04 07:20:03
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Baniach i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2017 r. 2017-12-01 11:21:32
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2017-12-01 11:20:19
Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-12-01 11:19:23
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2017 - 2022 2017-12-01 11:17:39
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-11-27 14:59:26
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-27 14:49:52
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-24 14:15:35
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-21 12:23:36
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2017-11-21 12:22:40
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w imieniu Wójta 2017-11-14 13:46:10
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-14 13:45:18
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-07 13:46:08
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-11-02 07:57:51
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury 2017-11-02 07:56:59
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego zasobu nieruchomości 2017-11-02 07:56:08
Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego umieszczonego na budynku Urzędu Gminy w Baniach 2017-10-30 08:32:39
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-24 08:50:11
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach 2017-10-18 07:47:29
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019 2017-10-18 07:46:08
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2017-10-12 08:21:06
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-12 07:49:48
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-12 07:46:06
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepa na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2017-10-09 09:37:41
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-09 09:34:20
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-09 09:33:07
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2017-10-09 09:30:32
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji gminy Banie 2017-09-28 08:07:54
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-21 10:43:24
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-21 10:42:41
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-21 10:41:28
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2017-09-21 10:40:46
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2017 r. 2017-09-12 11:13:38
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-09-12 11:12:02
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-12 11:11:19
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach 2017-09-12 11:10:28
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" 2017-09-12 11:09:37
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień 2017-09-12 11:07:47
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-12 11:07:16
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie 2017-09-12 11:04:47
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2017-09-12 11:02:25
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2017-09-05 11:38:57
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-01 13:51:58
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-09-01 13:41:05
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2017-09-01 13:29:23
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2017-09-01 13:28:20
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie na lata 2017-2023 2017-09-01 13:26:38
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Banie 2017-08-29 08:14:02
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-21 12:04:32
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2017-08-17 13:29:26
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-07 10:47:17
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-07-31 13:42:22
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-31 10:35:09
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie 2017-07-25 08:28:04
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-07-25 07:54:12
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2017-07-25 07:52:46
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2017-07-25 07:51:59
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-25 07:50:28
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych 2017-07-25 07:49:10
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-07 08:09:44
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-07-07 08:08:58
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie 2017-07-05 09:45:23
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2017 r. 2017-07-05 09:40:28
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach na 2017 r. 2017-07-05 09:38:05
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-19 12:12:57
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2017-06-13 09:30:54
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2017-06-13 09:28:38
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie 2017-06-13 09:26:52
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-07 09:11:16
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r. 2017-06-07 09:05:00
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Banie w roku szkolnym 2016/2017. 2017-06-07 07:58:46
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2017-06-07 07:57:23
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Gminy Banie. 2017-06-07 07:56:26
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2017-06-07 07:54:39
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-25 10:04:30
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków 2017-05-25 09:57:12
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2017-05-22 11:07:30
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2017-05-22 11:05:55
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-05-22 11:04:53
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2017 rok 2017-05-09 13:02:29
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-05-09 13:01:32
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2017-05-09 12:59:31
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2017-04-28 14:07:19
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2017-04-28 14:04:04
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-04-28 14:01:10
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego Zetor Proxima 2017-04-25 07:53:37
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Banie 2017-04-20 12:34:40
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r. 2017-04-20 12:33:03
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie 2017-04-20 12:32:38
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie 2017-04-20 12:32:05
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-04-11 08:32:22
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie 2017-04-11 08:31:13
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-04-06 09:14:33
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach na 2017 r. 2017-04-06 09:13:25
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zabezpieczenia ochrony danych na stanowisku do spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie 2017-04-06 09:12:24
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-04-06 09:11:34
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-04-06 09:10:37
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-03-09 09:53:39
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie w 2017 r. 2017-02-07 14:19:21
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych nierolniczo 2017-02-07 14:17:35
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2017-02-07 14:17:10
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2017 r. 2017-02-07 14:16:42
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2017-02-02 11:09:17
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-02-02 11:07:52
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Banie i jej jednostkach organizacyjnych 2017-02-02 11:07:29
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2017-01-13 14:14:54
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2017 r. 2017-01-10 12:28:06
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do przyznawania świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-01-10 12:26:08
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2017-01-10 12:25:42
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2017-01-10 12:25:01
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach. 2017-01-10 12:24:04
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień 2017-01-10 12:23:43
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2017 rok 2017-01-10 12:23:23