Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok 2017-12-07 08:15:16
Uchwała Nr CCCLV.580.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2017-12-07 08:12:49
Uchwała Nr XXIX.79.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2017-01-23 08:21:34
Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie 2017-01-23 08:20:42
Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2017 2017-01-23 08:16:52
Uchwała Nr CCCXIV.512.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Banie 2016-12-12 11:51:52
Uchwała Nr CCCXIV.511.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2017 rok 2016-12-12 11:49:39
Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie 2016-11-23 08:27:12
Projekt uchwały budżetowej na 2017 2016-11-23 08:18:18