Udzielanie informacji o danych osobowych


UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych” - druk do pobrania w Urzędzie Gminy.

 2. Do wglądu:

 • dokument potwierdzający tożsamość;

 • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m.in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł;

 • za załącznik do wniosku - 0,50 zł.

 1. Opłata za udostępnienie danych osobowych - 32,00 zł (4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników - określonego w przepisach prawa).

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 446 lub (091) 4166 381 wew. 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł;

 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

 • KARTA INFORMACYJNA

  Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  tel. (091) 4166 381, fax. (091) 4166 353

  www.banie.pl, e-mail:urzad@banie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-03-2004 12:39:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-03-2004 12:39:17