Akty prawa miejscowego 2016 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2016 r.

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. wsprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

poz. 1731

2.

Uchwała Nr XII/111/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 1369

3.

Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

poz. 1732

4. Uchwała nr XII/117/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2016 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

poz. 1734

5. Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 1370

 

 

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z  12 maja 2016 r. poz. 1985

   Pobierz

6. Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 1371

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2015 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 maja 2016 r.

poz. 2045

8. Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 czerwca 2016 r.

poz. 2529

9. Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i baneru Gminy Banie oraz zasad ich stosowania

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 20 lipca 2016 r.

poz. 2993

10. Obwieszczenie Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 czerwca 2016 r.

poz. 2520

11. Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 października 2016 r.

poz. 3905

12. Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia  24 listopada 2016 r.

poz. 4530

13. Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 listopada  2016 r.

poz. 4531

14. Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 listopada  2016 r.

poz. 4532

15. Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 listopada 2016 r.

poz. 4533

16. Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 listopada 2016 r.

poz. 4534

17. Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 stycznia 2017 r.

poz. 132

18. Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2017

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 stycznia 2017 r.

poz. 356

19. Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

poz. 502

20. Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 lutego 2017 r.

poz. 813

     
     
     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-03-2016 12:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-02-2017 13:46:42