Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2017-01-17 12:44:58
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach 2017-01-17 12:43:49
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Zespołu Szkół w Baniach, Przedszkola w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkole Podstawowej w Swobnicy na 2016 r. 2017-01-17 12:41:35
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-17 12:39:08
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie 2017-01-02 08:21:14
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-02 08:20:22
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-02 08:19:37
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2017-01-02 08:17:57
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie Banie 2017-01-02 08:16:01
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-06 10:24:31
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-05 12:35:39
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2016-11-29 09:51:13
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-11-29 09:50:32
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach na 2016 r. 2016-11-22 13:47:06
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-22 13:46:04
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Banie. 2016-11-09 14:43:24
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Banie. 2016-11-07 13:15:00
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2016-11-04 14:48:40
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego Zetor Proxima 2016-11-04 10:38:45
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-04 10:36:20
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-11-04 10:35:18
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-27 08:59:51
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-21 11:43:38
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2016-10-18 13:07:09
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2016-10-18 13:05:58
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Szkoły Podstawowej w Swobnicy, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Zespołu Szkół w Baniach na 2016 r. 2016-10-12 12:17:28
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej. 2016-10-07 12:59:45
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży. 2016-10-07 12:58:29
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-07 12:57:11
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-07 12:56:24
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-21 12:22:56
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-09-20 07:46:55
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-09-15 09:57:22
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo. 2016-09-14 07:54:28
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych nierolniczo. 2016-09-14 07:53:48
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-08 07:32:37
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 80/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 2016-09-08 07:31:43
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-09-08 07:30:36
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 2016-09-06 12:10:45
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-01 07:22:54
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2016-08-30 10:15:33
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-25 13:17:51
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-22 11:39:00
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-08-19 14:23:12
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej. 2016-08-16 13:23:57
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach 2016-08-16 11:19:08
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-11 13:31:47
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego 2016-08-11 09:37:48
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-09 08:28:55
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-08 09:56:04
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-08-08 09:55:06
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. r. 2016-08-08 09:54:00
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-08 09:53:14
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-08 09:52:39
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" 2016-08-08 09:45:18
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-08-08 09:44:43
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-08 09:43:45
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-18 10:19:56
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2016-07-15 13:52:07
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach 2016-07-15 13:51:26
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-05 10:09:45
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie 2016-06-29 14:44:14
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-06-28 10:20:58
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-23 12:12:09
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-23 08:44:25
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2016 r. 2016-06-23 08:43:11
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016-06-23 08:42:02
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zawieszenia dyrektora Przedszkola w Baniach w pełnieniu obowiązków 2016-06-23 08:40:29
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Banie w roku skzolnym 2015/2016 2016-06-23 08:39:11
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-07 14:43:42
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Banie w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Banie 2016-06-06 09:09:05
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-06-06 08:07:23
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-06 08:05:34
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-24 14:46:30
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Banie 2016-05-23 09:31:43
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-16 10:19:42
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-16 10:18:47
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-06 07:48:09
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-04 09:47:17
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2016-05-04 09:46:15
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-04-21 09:50:50
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2016-04-13 14:32:45
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2016-04-13 14:06:22
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2016-04-12 14:38:26
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Banie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2016-04-12 09:57:28
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-04-12 09:54:21
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 r. 2016-04-12 09:53:17
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych ozanczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Banie 2016-04-12 09:52:01
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-03-30 14:40:30
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2016 r. 2016-03-30 14:39:07
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-03-24 08:13:29
ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 2016-03-23 09:07:28
ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-23 09:05:38
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Banie 2016-03-21 08:25:37
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-03-18 08:43:08
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2016-03-03 13:17:33
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2016-03-03 07:33:30
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-03-03 07:31:54
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynajem świetlic wiejskich w miejscowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka". 2016-02-29 14:45:18
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Baniach 2016-02-26 14:10:36
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-02-26 09:07:13
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-26 09:06:22
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2016-02-26 08:59:25
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2016-02-26 08:58:44
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2016-02-12 08:17:32
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie w 2016 r. 2016-02-09 08:04:03
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-08 12:59:57
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. 2016-02-08 12:59:05
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie na potrzeby realizacji infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji 2016-02-08 12:57:59
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Gminy Banie 2016-02-08 12:55:42
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-05 12:24:46
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2016-02-05 12:23:35
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-01-27 07:40:55
Zarządzenie Nr 6/2016 WÓJTA GMINY BANIE z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Banie w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 2016-01-25 10:47:45
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2016-01-13 13:18:03
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień. 2016-01-12 11:48:06
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2016 rok 2016-01-12 11:46:53
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2016 r. 2016-01-08 12:05:24