Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół głosowania w obwodzie głosowania Nr 4 2015-09-07 10:50:14
Protokół głosowania w obwodzie głosowania Nr 3 2015-09-07 10:49:30
Protokół głosowania w obwodzie głosowania Nr 2 2015-09-07 10:49:00
Protokół głosowania w obwodzie głosowania Nr 1 2015-09-07 10:48:28
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-09-04 11:21:42
Informacja Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Swobnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. o składzie komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 09:53:05
Informacja Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Lubanowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. o składzie komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 09:52:39
Informacja Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Baniach z dnia 31sierpnia 2015 r. o składzie komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 09:52:06
Informacja Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Baniach z dnia 31 sierpnia 2015 r. o składzie komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 09:51:36
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum. 2015-09-01 11:59:40
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-08-24 08:13:50
Zmiana postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-08-13 12:33:15
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-13 07:47:40
Informacja Wójta Gminy Banie o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika na terenie Gminy Banie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-21 13:21:21
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2015-07-02 13:48:21
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju 2015-07-02 11:38:58
Informacja dotycząca formy składania wniosków 2015-07-02 11:37:36
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych 2015-07-02 11:37:01
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-02 11:36:29
Ustawa o refendum ogólnokrajowym 2015-07-02 11:35:38
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-02 11:34:37