ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015

Wójta Gminy Banie

z dnia 13 lutego 2015 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

            § 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. i dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość kwoty przyznanych środków publicznych.

            2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

            4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 16/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 1/2015

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej

 w Gminie Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

26.000 zł

 

Nr 1/2015

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

36.500 zł

Nr 1/2015

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej

 w Gminie Banie

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

36.500 zł

Nr 1/2015

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej

 w Gminie Banie

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

12.000 zł

Nr 2/2015

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej w Gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

11.000 zł

Nr 3/2015

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich w Gminie Banie

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

3.500 zł

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 16/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 4/2015

 

Organizowanie zajęć
 i różnych form spędzania wolnego czasu, w tym profilaktyka zdrowotna, dla osób starszych i rodzin wielodzietnych w Gminie Banie

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „KONTRA” Banie

5.000 zł

          

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 16/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

 

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 5/2015

 

Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie rajdów rowerowych, rajdów pieszych,
rajdów Nordic Walking, promujących walory turystyczne Gminy Banie
i regionu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

5.000 zł

5/2015

Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie rajdów pieszych i spływów kajakowych

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „KONTRA” Banie

3.000 zł

           

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-02-2015 14:17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-02-2015 14:17:39