Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2016-02-04 08:51:39
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2016-01-08 09:52:26
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie, Przedszkola w Baniach, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2015 r. 2015-12-30 14:36:40
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-30 14:34:49
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Baniach 2015-12-30 14:33:42
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie 2015-12-30 14:32:29
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Gminy Banie. 2015-12-14 13:06:31
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-14 13:02:49
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-14 12:52:12
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 r. 2015-12-14 12:51:04
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-04 10:26:53
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-02 09:05:50
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-02 09:04:50
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-27 12:24:35
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości 2015-11-26 14:01:43
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2015-11-26 14:00:43
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2015-11-25 08:20:14
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Baniach 2015-11-25 08:02:18
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie 2015-11-23 10:01:27
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-19 07:51:00
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury 2015-11-13 09:49:12
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów sktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 2015-11-12 07:13:13
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2015-11-02 11:19:49
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-29 11:11:34
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-10-29 11:03:58
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-10-29 11:03:23
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-29 11:01:21
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-16 13:17:16
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-16 13:11:39
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2015-10-08 14:19:23
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-06 10:07:06
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 10:04:58
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-10-02 13:43:00
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 2015-09-30 11:57:17
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Zespołu Szkół w Baniach na 2015 r. 2015-09-29 09:03:42
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Szkoły Podstawowej w Lubanowie na 2015 r. 2015-09-29 09:00:29
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-29 08:57:41
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży. 2015-09-11 13:51:35
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2015-09-08 14:52:08
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Banie 2015-09-08 14:47:59
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-08 14:39:27
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 3 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-09-04 11:22:12
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum. 2015-09-01 11:58:55
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2015-08-27 10:42:07
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-08-27 10:39:26
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-08-25 12:16:13
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-08-24 08:00:28
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-08-13 08:40:23
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-13 08:02:31
Zarządzenie Nr 72 /2015 Wójta Gminy Banie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2015-08-07 14:30:00
Zarządzenie Nr 71 /2015 Wójta Gminy Banie z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2015-08-07 14:28:35
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2015-08-04 09:56:50
ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody Ford Transit ZGR Y900 i Ford Custom ZGR SE71y 2015-08-03 12:56:12
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rożnowo 2015-07-30 13:29:23
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2015-07-29 11:00:09
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-27 08:51:06
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" 2015-07-20 11:05:13
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-20 11:04:06
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-20 11:03:03
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2015-07-02 13:57:50
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Baniach oraz nadania jej Statutu 2015-07-02 10:08:53
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2015-06-29 09:01:22
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom nagrody Wójta Gminy Banie w roku szkolnym 2014/2015 2015-06-26 14:39:57
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2015 r. 2015-06-26 14:38:47
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-06-26 14:37:38
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2015-06-26 14:36:18
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Banie 2015-06-26 14:35:04
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Banie 2015-06-26 14:31:38
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży 2015-06-26 14:29:59
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-25 11:29:26
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-25 11:28:12
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Banie, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania. 2015-05-25 10:31:37
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2015-05-10 21:21:40
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-05-10 21:20:16
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-10 21:19:02
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2015 r. 2015-05-10 21:17:48
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-10 21:15:45
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego 2015-05-07 08:35:07
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 2015-05-07 08:34:01
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-05-07 08:32:42
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-06 15:34:24
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-05-06 15:32:14
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-05-06 15:30:36
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2015-05-06 15:29:53
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2015-05-06 15:28:43
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-22 09:45:18
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 12:53:01
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 12:49:40
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-21 12:47:45
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-21 12:47:29
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-21 12:45:33
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego w celu przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2015-04-13 11:23:11
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-07 08:44:36
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2015 r. 2015-04-07 08:42:55
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-01 10:58:34
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 14:01:18
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2015-03-27 08:03:58
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Banie 2015-03-25 12:48:27
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej 2015-03-24 15:04:09
ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie. 2015-03-09 10:43:06
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-03-05 14:29:24
ZARZĄDZENIE NR 20/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2015 r. 2015-03-03 10:26:58
ZARZĄDZENIE NR 18/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-23 11:32:04
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu. 2015-02-20 14:10:43
ZARZĄDZENIE NR 14/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 r. 2015-02-19 14:06:21
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania stanowiska dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2015-02-18 14:31:48
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2015-02-17 11:57:57
ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. 2015-02-16 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. 2015-02-16 14:19:23
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-13 10:24:25
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2015-02-05 11:13:50
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2015-02-02 10:08:16
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-02-02 10:07:15
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-01-27 13:23:19
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2015-01-23 13:43:30
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2015-01-19 14:18:20
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-01-15 12:53:28
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2015-01-14 08:38:38
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. 2015-01-13 13:49:13
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień. 2015-01-09 11:37:03
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2015 r. 2015-01-09 11:34:18