Akty prawa miejscowego 2015 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2015r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY GMINY BANIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2015.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 8 stycznia 2015 r.

poz. 63

2.

Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 r.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 4 marca 2015 r.

poz. 684

3.

Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 marca 2015 r.

poz. 1049

4.

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 marca 2015 r.

poz. 1050

5

Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 marca 2015 r.

 poz. 1051

6. Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 poz. 1238

7. Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 poz. 1239

8. Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 poz. 1240

 

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 14 maja 2015 r. poz. 1945

Pobierz

9. Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2015 r.”

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 maja 2015 r.

 poz. 1722

10. Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Banie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 15 maja 2015 r.

 poz. 1960

11. Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Banie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 15 maja 2015 r.

 poz. 1961

12. Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 poz. 2545

13. Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 lipca 2015 r.

 poz. 2891

14. Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 poz. 2546

15. Obwieszczenie Rady Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Międzynarodowemu Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 poz. 2547

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 30 czerwca 2015 r.

 poz. 2597

17. Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 1 października 2015 r.

poz. 3658

18.

Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 października 2015 r.

poz. 4020

19. Obwieszczenie Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 1 października 2015 r.

poz. 3659

20. Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4686

21. Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4687

22. Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4688

 

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 11 stycznia 2016 r. poz. 69

     Pobierz

23. Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Banie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4689

24. Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

poz. 5742

25. Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2016

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 8 stycznia 2015 r.

poz. 39

26. Uchwała Nr X/95/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 stycznia 2016 r.

poz.485

27. Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 27 stycznia 2016 r.

poz. 486

     
     
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-01-2015 14:14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-07-2016 13:24:02