Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Banie, dnia 10 października 2014 r.

 

Wyniki konsultacji

projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w myśl zarządzenia Nr 97/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje odbyły się w dniach od 17 września 2014 r. do 7 października 2014 r.

Ogłoszenie – zaproszenie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” zamieszczono, wraz projektem programu oraz formularzem zgłoszenia opinii, w dniu 16 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie oraz na stronie internetowej Gminy Banie.

Zainteresowani mogli przesłać opinie (uwagi lub propozycje zmian wraz z uzasadnieniem) o projekcie programu na adres Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, lub drogą elektroniczną na adres radagminy@banie.pl w terminie do dnia 7 października 2014 r.

W dniu 16 września 2014  r. przesłano do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Banie ogłoszenie – zaproszenie do konsultacji wraz z projektem programu i formularzem zgłoszenia opinii. Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian do projektu programu.

 

   WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-11-2014 14:11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-11-2014 14:11:08