Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokoły z wyborów do Rady Gminy Banie 2014-11-18 14:12:42
Protokoły wyników głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Banie 2014-11-18 13:45:17
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Swobnicy 2014-11-06 15:21:16
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lubanowie 2014-11-06 15:20:29
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Baniach 2014-11-06 15:19:44
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Baniach 2014-11-06 15:11:39
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-26 17:05:16
Obwieszczenie o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Gryfinie 2014-10-24 13:09:10
Obwieszczenie o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego 2014-10-24 13:08:05
Obwieszczenie o zarejstrowanych kandydatach na Wójta Gminy Banie 2014-10-24 13:06:35
Obwieszczenie o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Banie 2014-10-24 13:05:38
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Banie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-21 14:38:03
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 2014-10-21 09:52:55
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych 2014-10-20 13:42:16
Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym Nr 15 2014-10-16 12:44:37
Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym Nr 13 2014-10-16 12:44:15
Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym Nr 9 2014-10-16 12:43:58
Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym Nr 5 2014-10-16 12:43:41
Obwieszczenie o podziale Gminy Banie na obwody głosowania 2014-10-13 10:56:40
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2014-10-13 10:27:48
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH 2014-10-10 14:54:20
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 2014-10-10 14:52:01
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 2014-10-10 14:50:09
Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych 2014-10-10 14:47:56
Przedłużenie terminu do zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Banie w okręgach wyborczych Nr 5, 9, 11, 13 i 15 2014-10-09 11:45:10
INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH 2014-09-25 21:37:42
Zmiana w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach 2014-09-30 11:44:26
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach 2014-09-22 13:07:32
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2014-09-04 08:16:22
Wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2014-09-03 12:19:08
Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 2014-08-29 13:04:14
Powoływanie komisji 2014-08-29 13:01:05
Diety dla członków komisji i inspekcji 2014-08-29 13:00:08
Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na wójta 2014-08-29 12:57:52
Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy - poprawiony załącznik nr 1 2014-08-28 11:06:50
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-28 11:03:56
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-08-28 10:44:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r.w sprawie ustalenia liczby radnych 2014-04-09 13:06:41
Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-04-09 12:54:23