Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2014

Wójta Gminy Banie

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) zarządza się, co następuje:

 

            § 1.1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nawspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. i dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość kwoty przyznanych środków publicznych.

            2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

            4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 19/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 1/2014

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

34.000 zł

 

Nr 2/2014

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

39.000 zł

Nr 3/2014

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

26.000 zł

Nr 4/2014

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

12.000 zł

Nr 5/2014

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej w Gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.500 zł

Nr 6/2014

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich w Gminie Banie

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

3.500 zł

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 19/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu

z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 7/2014

 

Organizowanie zajęć
 i różnych form spędzania wolnego czasu, w tym profilaktyka zdrowotna, dla osób starszych i rodzin wielodzietnych w Gminie Banie

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „KONTRA” Banie

4.290 zł

          

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 19/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 8/2014

 

Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie rajdów rowerowych, pieszych,
w tym Nordic Walking, promujących walory turystyczne Gminy Banie
i regionu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

6.000 zł

9/2014

Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie rajdów rowerowych, pieszych,
w tym Nordic Walking, promujących walory turystyczne Gminy Banie
i regionu

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „KONTRA” Banie

845 zł

           

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 19.2014.doc (DOC, 60KB) 2014-02-28 10:41:55 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-02-2014 10:41:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-02-2014 11:11:34