Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokoły wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-05-26 08:37:14
Informacja o składzie OKW Nr 4 i czasie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 2014-05-23 14:47:44
Informacja o składzie OKW Nr 3 i czasie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 2014-05-23 14:46:59
Informacja o składzie OKW Nr 2 i czasie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 2014-05-23 14:46:07
Informacja o składzie OKW Nr 1 i czasie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 2014-05-23 14:45:12
Informacja Wójta Gminy Banie o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-15 11:03:16
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obowodowej komisji wyborczej. 2014-05-14 12:32:35
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-08 09:54:55
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-29 11:25:26
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-29 11:22:58
Obwieszczenie o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2014-04-16 13:49:27
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-16 13:48:33
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie o pełnionych dyżurach 2014-04-09 08:41:20
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2014-04-09 08:40:22
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych 2014-04-09 08:35:38
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania 2014-04-09 08:34:22
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-04-09 08:33:59
Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-09 08:32:12
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych 2014-04-09 08:26:05
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa 2014-04-09 08:24:27
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2014-04-09 08:23:42
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego 2014-04-09 08:22:06
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2014-04-09 08:19:41
Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/2014/ 2014-04-09 08:06:11
Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2014-03-17 14:05:10
Informacja o głosowaniu obywateli polskich w kraju 2014-02-25 13:02:17
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym 2014-02-25 13:01:17