Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawa miejscowego 2014 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2014 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XXVIII/249/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 4 lutego 2014 r.

poz. 514

2.

Uchwała Nr XXVIII/251/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

poz. 837

3.

Uchwała Nr XXVIII/252/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

 poz. 838

4.

Uchwała Nr XXVIII/253/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

 poz. 839

5.

Uchwała Nr XXIX/257/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

poz. 1474

6.

Uchwała Nr XXIX/261/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2014 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

30 kwietnia 2014 r.

poz. 1841

7.

Informacja Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2014 r. -

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 r. położonych na obszarze Gminy Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

poz. 1382

8.

Uchwała Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 lipca 2014 r.

poz. 2878

9.

Uchwała Nr XXX/270/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3243

10.

Uchwała Nr XXX/271/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/362/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Międzynarodowemu Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3244

11.

Uchwała Nr XXX/273/2014 Rady Gminy Banie

dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3245

12.

Uchwała Nr XXX/275/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/224/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3246

13.

Uchwała Nr XXX/276/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/225/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno – gmina Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3247

14.

Uchwała Nr XXX/277/2014 Rady Gminy Banie z dnia

25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/227/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Baniewice – gmina Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3248

15.

Uchwała Nr XXX/278/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/228/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo I – gmina Banie.

 

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3249

16.

Uchwała Nr XXX/279/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/229/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo II – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3250

17.

Uchwała Nr XXX/280/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/226/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Swobnica – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3251

18.

Uchwała Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/230/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Sosnowo – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3252

19.

Uchwała Nr XXXI/282/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 lipca 2014 r.

poz. 2899

20. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 lipca  2014 r.

poz. 2927

21. Uchwała Nr XXXII/285/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29.09.2014 r.

poz. 3624

22. Uchwała Nr XXXII/290/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4044

23. Uchwała Nr XXXII/291/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4045

24.

Uchwała Nr XXXII/295/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Opieki nad Zabytkami w Gminie Banie na lata 2014-2017"

 

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/4046/akt.pdf

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4046

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/4046/akt.pdf

25. Uchwała Nr XXXII/296/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2014 r.

poz. 4632

26. Uchwała Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Banie z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 października 2014 r.

poz. 4015

27. Uchwała Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

poz. 4602

28. Uchwała Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

poz. 4603

29. Uchwała Nr XXXIV/306/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2014 r.

poz. 4633

30.

UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY GMINY BANIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2015.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 8 stycznia 2015 r.

poz. 63

     
     
     
     
     
     

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_nr_xxxii.295.2014.zip (ZIP, 149.52Mb) 2014-09-26 13:34:05 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-01-2014 13:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Myszka 28-02-2020 12:44:50