Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Wójt Gminy Banie

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Banie, pokój nr 8, w terminie do dnia 10 lutego 2014 r.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

Załączniki do pobrania

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 2014.doc (DOC, 28KB) 2014-01-27 11:27:09 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-01-2014 11:27:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-01-2014 11:27:09