Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 147/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2015-03-11 08:50:16
ZARZĄDZENIE NR 143/2014 WÓJTA GMINY BANIE z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach. 2015-01-21 11:04:11
Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie. 2015-01-15 12:49:42
Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2015-01-09 07:42:48
Zarządzenie Nr 144/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-12-30 14:20:43
Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-12-18 09:16:23
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-12-10 14:17:12
Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-12-10 14:10:47
Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędzie Gminy Banie. 2014-12-10 14:09:18
Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. płac, opłat mieszkaniowych, rozliczeń ZUS i podatku VAT w Urzędzie Gminy Banie. 2014-12-08 13:47:19
Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-08 13:42:59
Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń po byłej restauracji w budynku przy ul. Targowej 19 w Baniach. 2014-12-08 10:09:21
Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego Zetor Proxima 2014-12-05 13:43:00
Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Banie. 2014-12-03 13:15:30
Zarządzenie Nr 137/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców. 2014-12-03 10:52:53
Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-12-03 10:51:43
Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-03 10:49:12
Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac, opłat mieszkaniowych, rozliczeń ZUS i podatku VAT w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. 2014-12-03 10:46:58
Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury, będącej w zasobach Gminy Banie, organizacjom pozarządowym 2014-12-03 10:44:53
Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń, będących w zasobach Gminy Banie, organizacjom pozarządowym 2014-12-03 10:44:19
Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie procedury przyznawania mecenatu Gminy Banie 2014-12-03 10:43:37
Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie procedury przyznawania patronatu Wójta Gminy Banie 2014-12-03 10:43:00
Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Banie kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji samorządu 2014-12-03 10:40:06
Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania przez Gminę Banie kanałów informacyjnych na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych i innych organizacji działających na rzecz mieszkańców Gminy Banie. 2014-12-03 10:39:40
Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Banie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2014-12-03 10:39:14
Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i standardów wzajemnego informowania się samorządu gminnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 2014-12-03 10:38:48
Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-11-20 13:19:19
Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-20 11:22:06
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-20 11:20:41
Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2014 r. 2014-11-20 11:19:53
Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-20 11:17:33
Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-20 11:16:35
Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2014-11-20 11:15:26
Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-20 11:13:13
Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2014-11-20 11:12:03
Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-20 10:50:49
Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-20 10:48:58
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2014-11-20 10:47:01
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2014-11-20 10:44:23
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2014-11-20 10:42:21
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2014-11-20 10:40:26
Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2014-11-06 16:03:16
Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-11-06 15:57:09
Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-06 15:49:03
Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-06 15:46:55
Zarządzenie Nr 106/2104 Wójta Gminy Banie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-10-14 11:44:46
Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu 2014-10-14 11:35:58
Zarządzenie Nr 103/2104 Wójta Gminy Banie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-10-14 11:28:02
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. ?Wyprawka szkolna?. 2014-10-14 11:20:39
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 października 2014 r w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2014-10-03 08:32:14
Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie i Przedszkola w Baniach na 2014 r. 2014-10-01 11:04:59
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r.w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. 2014-10-01 11:03:15
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu 2014-09-23 10:35:47
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-19 08:28:25
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-19 08:18:20
Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 2014-09-16 09:14:44
Zarządzenie Nr 93 /2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych do sprzedaży. 2014-09-12 08:29:11
Zarządzenie Nr 91 /2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-12 08:27:40
Zarządzenie Nr 90 /2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-12 08:26:03
Zarządzenie Nr 89 /2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2014-09-12 08:24:56
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2014-09-03 12:15:09
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-09-03 08:45:58
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-08-29 09:22:33
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-08-29 09:21:58
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna". 2014-08-29 09:20:00
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2014-08-28 11:23:41
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-08-11 12:54:42
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2014-08-07 10:12:08
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2014-08-07 10:11:41
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-08-07 10:10:03
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-04 12:32:14
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-04 12:29:58
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Piasecznie. 2014-08-01 13:42:47
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-24 14:34:58
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-07-24 14:29:03
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 2014-07-15 14:35:26
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2014 r. w w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do przeprowadzania postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 2014-07-15 14:32:31
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-07-15 14:30:18
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Banie. 2014-07-07 13:14:32
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu na Zamku Joannitów w Swobnicy 2014-07-07 11:05:49
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. 2014-07-07 11:03:04
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. 2014-07-07 11:00:19
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-07 10:57:13
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-07-07 10:49:38
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. 2014-07-07 10:43:28
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Banie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 2014-07-02 10:53:55
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu 2014-07-02 10:49:51
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Banie w roku szkolnym 2013/2014 2014-07-02 10:45:14
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-06-10 12:41:03
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-06-03 14:48:50
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-06-03 14:45:09
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie. 2014-06-03 14:39:46
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji. 2014-05-27 10:26:52
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów. 2014-05-27 10:16:10
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-05-27 09:57:51
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania rzeczoznawców. 2014-05-27 09:54:53
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2014-05-27 09:48:36
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 2014-05-19 14:31:34
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-05-19 14:29:52
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2014 r. 2014-05-19 14:26:32
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2014-05-19 14:21:11
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych. 2014-05-19 14:18:52
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obowodowej komisji wyborczej. 2014-05-14 12:55:51
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2014-05-14 12:51:46
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanowie 2014-05-14 12:51:26
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach 2014-05-14 12:37:56
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2014-05-12 08:22:14
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-05-09 13:31:18
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-08 09:51:36
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-05-08 09:49:37
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-29 11:19:58
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 . 2014-04-29 11:15:33
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2014-04-22 15:41:49
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-16 14:06:31
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-16 14:00:27
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-16 13:49:03
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-08 14:46:05
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Banie 2014-04-04 13:12:53
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-04 13:08:01
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-04 11:32:49
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia i zmiany ceny wywoławczej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów 2014-04-01 15:06:25
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów 2014-03-28 08:40:13
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. 2014-03-28 08:36:41
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-03-28 08:32:57
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-03-28 08:29:50
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2014-03-17 13:58:45
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Banie 2014-03-17 09:00:38
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów. 2014-03-17 08:39:08
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-03-17 08:35:54
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Banie 2014-03-10 14:13:31
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Orgaznizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2014-03-10 13:55:56
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. 2014-02-28 10:55:16
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r. 2014-02-26 08:39:38
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2014-02-20 07:20:46
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2014-02-12 14:22:01
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-02-11 14:04:00
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-02-10 15:19:39
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2014-01-27 11:18:55
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. 2014-01-27 11:09:41
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. 2014-01-23 14:23:10
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartrych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Banie 2014-01-22 09:23:38
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-01-22 09:17:35
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2014-01-17 14:29:00
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2014-01-17 14:24:37
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2014-01-10 09:43:01
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-01-09 12:34:58
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień. 2014-01-08 14:11:07
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2014 r. 2014-01-08 14:07:00