Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Banie w dniu 17 grudnia 2013 r.

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (druk nr 274).

7)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2013-2017 (druk nr 275).

8)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na 2014 r. (druk nr 272).

9)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2014-2018 (druk nr 273).

10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn. „Przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (druk nr 276).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 277).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (druk nr 278).

13)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. (druk nr 279).

14)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014 r. (druk nr 280).

15)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Banie na lata 2014-2018 (druk nr 281).

16)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2014 r. (druk nr 282).

17)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2014 r. (druk nr 283).

18)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2014 r. (druk nr 284).

19)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2014 r. (druk nr 285).

20)Protokół Nr 8/2013 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

21)Protokół Nr 9/2013 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

22)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23)Wolne wnioski i sprawy różne.

24)Zamknięcie sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-12-2013 10:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-12-2013 10:50:14