Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr CIX.305.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie. 2014-07-15 13:52:08
Uchwała Nr LIX.152.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Banie. 2014-04-24 14:18:34
Uchwała VI.21.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie 2014-01-22 11:00:07
Uchwała Nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2014-2018 2013-12-31 11:04:21
Uchwała NR XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 2013-12-31 08:25:44
Uchwała Nr CLXXXVI.560.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2014-2018 2013-12-31 08:22:14
Uchwała Nr NR CLXXXVI.561.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2014 r. 2013-12-31 08:18:20
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2014-2018 2013-11-15 09:14:35
Projekt budżetu Gminy Banie na 2014 r. 2013-11-15 09:12:59