Informacja dla osób głuchoniemych załatwiających sprawę w Urzędzie Gminy Banie

Urząd Gminy Banie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają następujące prawa:

1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia z osobą niepełnosprawną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z wskazanego powyżej prawa organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się,  tj. m.in.:

 - korzystanie z poczty elektronicznej,

-  przesyłanie faksów,

- korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

- korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).

3) świadczenia w postaci usług tłumacza:

- polskiego języka migowego - PJM,

- systemu językowo-migowego - SJM,

- sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych - SKOGN.

 

Urząd Gminy Banie udostępnia wyżej wymienionym osobom następujące formy kontaktu:

- EPUAP,

- poczta elektroniczna: urzad@banie.pl, praca@banie.pl,

- fax: 91 4166353,

- telefon: 91 4166381.

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy Banie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.).

Urząd Gminy Banie dysponuje również pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-10-2013 09:34:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-10-2013 09:34:02