Wykaz nr 3-2013-z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Babinku

GN.6840.35.2013                                                                             Banie, 4 październik 2013r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz nr  3/2013/z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Babinek

Nr działki

101/7

Powierzchnia

0,4442 ha

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00041867/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana dawnym budynkiem szkolnym o pow. użytkowej 843,70 m2, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz ujęcia wody;

uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja lokalna; teren częściowo ogrodzony i oświetlony; dojazd  drogą  powiatową gruntową;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: usługi z zielenią

Obciążenie nieruchomości

Brak obciążeń, zobowiązań i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

210 000 zł

Sposób zbycia

sprzedaż w drodze przetargowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Wójt Gminy Banie

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-10-2013 12:48:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-10-2013 12:48:26