OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE O WYDANEJ DECYZJI

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 24 lipca 2013 r.

GK.6733.2.2013               

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 24 lipca 2013 r. została  wydana decyzja Nr GK.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie  chodnika ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działek nr 38/92, 38/50, 38/52, 38/80 dr, 38/40 dr. położonych w obrębie ewidencyjnym 8 miasta Chojna.

Inwestor: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-07-2013 14:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-07-2013 14:42:50