Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z dnia 17 czerwca 2013 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXIV sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady

INFORMACJA

z dnia 17 czerwca 2013 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXIV sesji Rady Gminy Banieoraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

 

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) odbędzie się XXIV sesja  Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Początek obrad – godzina 10.00

Porządek obrad:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Banie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r.

a)      zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. (druk nr 231);

b)      zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2012 r.;

c)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie;

d)     zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Banie (druk nr 231);

e)      przedstawienie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2012 r.;

f)       przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie;

g)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

h)      dyskusja;

i)        głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. (druk nr 243);

j)        głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2012 (druk nr 244).

7)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. (druk nr 245).

8)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2013-2017 (druk nr 246).

9)     Rozpatrzenie projektu uchwały w zaciągnięcia długoterminowego kredytu lub pożyczki (druk nr 247).

10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 248).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 249).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 250).

13)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” (druk nr 251).

14)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie (druk nr 252).

15)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Banie z dnia 27 lutego 2012 r.  dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie   Swobnica – Gmina Banie (druk nr 253).

16)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17)Wolne wnioski i sprawy różne.

18)Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 24 czerwca 2013 r.  (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XXIV sesję Rady Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-06-2013 14:14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-06-2013 14:14:56