OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie dot. budowy drogi leśnej w leśnictwie Borzym

Banie, dnia 06.05.2013 r.

WÓJT GMINY BANIE                                                                                           

                                                                                      

GK.6220.2.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

 

że na wniosek Nadleśnictwa Gryfino z siedzibą przy ul. 1-go Maja 4, 74-100 Gryfino, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Borzym-1,97 km”  na terenach działek o nr ewidencyjnych: 20/47, 40, 275, 276, 298, 299, 300, 322 w obrębie geodezyjnym Rożnowo.

 

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                            Z up. WÓJTA

                                                                                                            Jerzy Zgoda

                                                                                                       SEKRETARZ GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-05-2013 08:31:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-05-2013 08:31:49