Akty prawa miejscowego 2013r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2013 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała NR XXI/183/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2013 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

4 kwietnia 2013 r.

poz. 1435

2.

Uchwała NR XXI/184/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

poz. 1436

3.

Uchwała NR XXI/185/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2012-2032".

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

4 kwietnia 2013 r.

poz. 1437

4.

Obwieszczenie Rady Gminy Banie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 12 czerwca 2013 r.

poz. 2278

5.

Uchwała Nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lipca 2013 r.

poz. 2813

6.

Uchwała Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lipca 2013 r.

poz. 2814

7.

Uchwała Nr XXV/222/2013 Rady Gminy Banie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 października 2013 r.

poz. 3349

8.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2013 r. poz. 2670

9.

Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Gminy Banie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 października 2013 r.

poz. 3237

10.Uchwała Nr XXVI/226/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 13 listopada 2013 r.

poz. 3827

11.Uchwała Nr XXVI/227/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 13 listopada 2013 r.

poz. 3828

12.

Uchwała Nr XXVI/228/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego

z dnia 13 listopada 2013 r.

poz. 3829

13.Uchwała Nr XXVI/229/2013 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

poz. 4425

14.Uchwała Nr XXVI/230/2013 w sprawie określenia zasad sprzedaży  na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Banie oraz zasad zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

poz. 4426

15.

Uchwała Nr XXVI/231/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Banie na lata 2014 – 2018.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

poz. 4427

16.Uchwała Nr XXVII/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 grudnia 2013 r.

poz. 4578

17.Uchwała Nr XXVII/233/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 grudnia 2013 r.

poz. 4579

18.Uchwała Nr XXVII/235/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 grudnia 2013 r.

poz. 4580

19.Uchwała Nr XXVII/243/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Banie na lata 2014 - 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 grudnia 2013 r.

poz. 4581

Załączniki do pobrania

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r. 2013-03-22.rar (RAR, 42KB) 2013-10-29 11:10:43 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-03-2013 08:42:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-12-2013 11:36:38