Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2013

Wójta Gminy Banie

z dnia 13 lutego 2013 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

            § 1.1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nawspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r. i dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość kwoty przyznanych środków publicznych.

            2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 11/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 1/2013

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

33.000 zł

 

Nr 2/2013

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

41.000 zł

Nr 3/2013

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

25.000 zł

Nr 4/2013

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

12.000 zł

Nr 5/2013

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.500 zł

Nr 6/2013

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

3.500 zł

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 11/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa

 

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nr 7/2013

 

Organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych,
w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie
i region

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

7.000 zł

           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-02-2013 14:43:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-02-2013 14:43:49