Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów -Tywica

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 12.02.2013 r.

GK .6733.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na  wniosek  Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie drogi wojewódzkiej nr 121, odcinek przejście przez miejscowość Tywica do realizacji na dz. nr 110 i 37 w obrębie Tywica zebrano dowody do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800 - 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska  

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie o o zgromadzeniu dowodów do BIP Tywica.doc (DOC, 25KB) 2013-02-14 10:09:22 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-02-2013 10:09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-02-2013 10:11:19