Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Banie 2016-07-12 07:31:48
Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwoty za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby projektów realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie. 2014-12-05 13:53:32
Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujacych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Banie. 2014-11-20 14:05:13
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Zastępcy Administratora Systemów Informatycznych 2014-02-07 10:58:35
Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2014-01-22 09:05:25
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2014-01-22 08:59:34
Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2014-01-07 11:35:09
Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Banie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-01-07 09:53:06
Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-31 13:15:05
Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2013 r. 2013-12-31 13:09:39
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-31 13:02:06
Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-13 12:46:47
Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy na 2013 r. i 2013-12-12 10:40:41
Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-12 10:37:20
Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-06 10:58:22
Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2013-12-04 09:29:01
Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2013 r. 2013-12-02 14:12:44
Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. jako dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Banie. 2013-12-02 14:07:21
Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-02 14:04:45
Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-02 13:55:01
Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopda 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2013-11-22 11:14:17
Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopda 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-11-22 10:52:15
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopda 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-11-22 10:50:54
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2013-11-19 08:15:44
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-11-18 09:48:23
Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach. 2013-11-14 14:23:45
Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury. 2013-11-12 15:53:54
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego zasobu nieruchomości. 2013-11-12 15:50:29
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-11-12 15:48:24
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-11-12 15:41:20
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-30 08:05:02
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach. 2013-10-28 14:14:01
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2013 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. 2013-10-28 14:07:16
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2013-10-25 14:01:38
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-25 09:02:05
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-25 08:56:32
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych służących do ustalania uprawnień w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. 2013-10-24 14:33:17
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:29:09
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2013-10-24 14:23:53
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2013-10-09 08:17:51
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2013-10-09 08:08:34
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-09-30 10:58:22
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej. 2013-09-30 10:51:01
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Bibliotece Publicznej w Baniach. 2013-09-26 08:32:06
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-09-26 08:05:48
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Dłużyna. 2013-09-23 08:57:44
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2013 r. 2013-09-19 11:54:39
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2013-09-12 11:41:44
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Banie dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-09-04 12:43:15
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Banie dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-09-04 12:39:36
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 2013-09-02 10:28:49
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-08-27 14:35:05
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-08-16 13:18:09
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2013 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-08-06 09:21:58
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2013 r. sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-08-06 09:17:34
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 09:08:39
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 08:52:50
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 08:45:31
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 08:42:00
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 08:32:52
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-06 08:11:33
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku dokumentu, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Gminy Banie. 2013-07-24 13:59:33
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie. 2013-07-24 12:27:26
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2013-07-24 12:22:29
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Baniach. 2013-07-24 12:19:30
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. 2013-07-23 09:09:30
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-07-23 08:44:59
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-07-18 14:28:46
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2013-07-23 09:06:34
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2013-07-23 08:49:29
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-07-09 09:10:32
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-07-05 10:00:27
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-07-02 15:24:21
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-06-27 13:20:47
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Banie w roku szkolnym 2012/2013. 2013-07-12 13:58:21
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2013 r. 2013-06-27 13:18:11
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-06-27 13:14:18
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-27 13:06:15
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-27 13:02:54
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-06-27 12:21:42
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-10 14:19:18
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-06-06 13:01:59
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2013 r. 2013-06-06 12:58:12
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-05-24 12:42:16
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-04-30 14:26:58
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 r. jako dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Banie 2013-05-06 11:41:18
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-04-30 10:59:31
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. wyceny środków trwałych 2013-04-30 10:54:43
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-04-15 13:56:43
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-04-03 14:31:51
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Banie na rok szkolny 2013/2014 2013-04-30 11:40:18
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2013 r. 2013-04-03 14:24:38
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-03-19 12:00:31
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2013-03-13 08:46:22
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. 2013-03-13 08:40:06
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-05 12:21:10
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2013 r. 2013-03-05 12:15:22
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2013 r. 2013-03-05 12:10:22
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realziacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r. 2013-02-18 09:56:52
Zarządzenie Nr 10.2013 Wójta Gminy Banie z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-02-18 09:45:55
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2013-02-05 14:29:38
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Banie. 2013-01-24 13:54:32
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Urzędu Gminy Banie, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie, Szkoły Podstawowej w Swobnicy i Przedszkola w Baniach na 2013 r. 2013-01-21 09:36:22
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-01-14 09:49:37
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zaproszenia do udziału w komisji konkursowej. 2013-01-09 12:29:03
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zdań publicznych Gminy Banie w 2013 r. 2013-01-09 12:27:10
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień. 2013-01-14 09:42:37
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2013 rok 2013-01-14 09:29:28