Wykaz nr 3-12 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -kolejne umowy

Banie, 4 grudnia 2012 r.

GN.6845.46.2012

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010  r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

 

wykaz Nr  3/2012

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia  

w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy

Nr KW

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

 Stawka czynszu dzierżawnego  

Rodzaj czynszu

Okres, na jaki zawierana jest umowa

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia  

1

2

3

4

5

6

7

8

 

12

1

Banie 1

Część  293

18 m2

rejon ul. Grunwaldzkiej

 28599

Grunt pod garażem

1 zł/m2

miesięczny

Czas nieoznaczony

2

Banie 2 

607

 716 m2

rejon ul. Jagiellońskiej

SZ1Y/000 15268/0

Uprawy ogrodowe

0,08 zł/m2

roczny

Do 5 lat

3

Banie 2

Część 445/1

902 m2

rejon ul. Targowej 

SZ1Y/000 62489/9

 0,20 zł/m

Czas nieoznaczony

4

Banie 3

854

2,7094 ha

Nieruchomość rolna położona przy drodze w kierunku Kunowa; RIIIb- 0,1492 ha

RIVa- 1,1494 ha, RIVb- 0,9791 ha  RV - 0,4317 ha

SZ1Y/000 57517/7

Uprawy rolne

 5,42 q żyta/rok

Do 5 lat

 

Aktualizacja czynszu:

- dla czynszu określonego w zł - wg stawek ustalanych przez organ gminy nie częściej niż raz w roku;

- dla czynszu określonego w q żyta -  raz w roku, wg ceny 1 q żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego

Terminy wnoszenia czynszu: rocznego - raz w roku do dnia 15-go maja każdego roku, miesięcznego – do 10-go dnia każdego miesiąca.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-12-2012 08:40:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-12-2012 08:40:30