Obwieszczenie Wójta Gminy Banie

WÓJT GMINY BANIE                                                                                       

Banie, dnia 28.11.2012 r.

 

GK.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

 

zawiadamiam

że w dniu 28.11.2012 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Banie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie  farmy wiatrowej w rejonie m. Piaseczno w gminie Banie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą składającej się z 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie przekraczającej 15,2 MW.

 

W terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

WÓJT GMINY

TERESA SADOWSKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-11-2012 14:21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-11-2012 14:21:01