obwieszczenie o uchyleniu postanowienia Wójta

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                 

Banie, dnia 08.11.2012 r.

GK.6220.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

 

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie,

 

że w dniu 02.11.2012  r wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie uchylające zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Banie z dnia 19.09.2012 r. znak: GK.6220.4.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w miejscowości Banie.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z  postanowieniem w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

Zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WÓJT GMINY

 Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-11-2012 07:09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-11-2012 07:09:26