Wykaz nr M.1/lok/2012 lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Wykaz nr M.1/lok/2012 lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

 

M.7125.1.2012 Banie, 6 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości


 

Wykaz nr M.1/lok/2012

lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

1. Miejscowość: Lubanowo 10/1

  1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 54,70 m2składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju ; wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania;

  2. pomieszczenia przynależne: jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 14,70 m2
    znajdujące się w piwnicy ww. budynku mieszkalnego;

  3. wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości związanych z własnością lokalu – 0,45części.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym nr 10 w nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 39/9 o powierzchni 0,0583 haobręb Lubanowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i tymczasowym budynkiem gospodarczym. Z własnością ww. nieruchomości związane jest prawo do korzystania w pełnym zakresie ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne położonego na dz. 39/3 ujawnione w KW 26452 oraz prawa do swobodnego przejazdu przez tę działkę ustanowione w formie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego wlaściciela dz. 39/9.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1Y/00040582/1 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 81.000,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

2. Miejscowość: Lubanowo 10/2

1. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 66,90 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c.i przedpokoju ; wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania;

2. pomieszczenia przynależne: jedno pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy ww. budynku mieszkalnego powierzchni 13,40 m2 I stanowiącym część schodów na piętro o powierzchni użytkowej 4,50 m2

3. wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości związanych z własnością lokalu – 0,55 części.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym nr 10 w nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 39/9 o powierzchni 0,0583 haobręb Lubanowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Z własnością ww. nieruchomości związane jest prawo do korzystania w pełnym zakresie ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne położonego na dz. 39/3 ujawnione w kw 26452 oraz prawa do swobodnego przejazdu przez tę działkę ustanowione w formie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela dz. 39/9.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1Y/00040582/1 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 93.400,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

3. Miejscowość: Górnowo 33/1 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 33/1 znajdujący się na działce gruntu nr 76/4 o powierzchni działki 0,1862 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

4. Miejscowość: Górnowo 33/2 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 33/2 znajdującym się na działce gruntu nr 76/5 o powierzchni działki 0,1497 ha obręb Górnowo o o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 75.000,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

5. Miejscowość: Górnowo 34/1 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 34/1 znajdujący się na działce gruntu nr 76/6 o powierzchni działki 0,1604 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

6. Miejscowość: Górnowo 34/2 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 34/2 znajdujący się na działce gruntu nr 76/7 o powierzchni działki 0,1362 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

7. Miejscowość: Górnowo 35/1 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 35/1 znajdujący się na działce gruntu nr 76/8 o powierzchni działki 0,1370 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

8. Miejscowość: Górnowo 35/2 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 35/2 znajdujący się na działce gruntu nr 76/9 o powierzchni działki 0,1302 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,40 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.600,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

9. Miejscowość: Górnowo 36/1 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 36/1 znajdujący się na działce gruntu nr 76/10 o powierzchni działki 0,1312 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

10. Miejscowość: Górnowo 36/2 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 36/2 znajdujący się na działce gruntu nr 76/11 o powierzchni działki 0,1301 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

11. Miejscowość: Górnowo 37/1 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 37/1 znajdujący się na działce gruntu nr 76/12 o powierzchni działki 0,1327 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 125,20 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,80 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.500,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

12. Miejscowość: Górnowo 37/2 gm. Banie

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej nr 37/2 znajdujący się na działce gruntu nr 76/13 o powierzchni działki 0,1232 ha obręb Górnowo o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 124,80 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 67,40 m2 i powierzchni gospodarczej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 84,80 m2. Ww. nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00064414/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie

Cena nieruchomości – 74.000,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

13. Miejscowość: Górnowo 17/1

Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego nr 17 na działce gruntu nr 115/2 o powierzchni działki 0,2673 ha obręb Górnowo. Lokal ten składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 57,50m². Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia przynależne: 2 pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 13,15 m2 , 1 pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na poddaszu budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,90 m2 , 4 pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku gospodarczym nr I o powierzchni użytkowej 130,60 m2 , 2 pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku gospodarczym nr II o powierzchni użytkowej 50,60m2.

Lokal nr 1 znajduje się w budynku mieszkalnym nr 17 na działce gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi

Wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 0,37 części


 

Dla nieruchomości prowadzona jest wspólna księga wieczysta KW SZ1Y/00001815/9 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 55.700,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

14. Miejscowość: Górnowo 17/3

Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego nr 17 na działce gruntu nr 115/2 o powierzchni działki 0,2673 ha obręb Górnowo. Lokal ten składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 49,60m². Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia przynależne: 2 pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 24,60 m2 , 1 pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na poddaszu budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 87,50 m2 , 2 pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku gospodarczym nr I o powierzchni użytkowej 248,40 m2 .

Lokal nr 3 znajduje się w budynku mieszkalnym nr 17 na działce gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi

 

Wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 0,50 części.

Dla nieruchomości prowadzona jest wspólna księga wieczysta KW SZ1Y/00001815/9 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 50.200,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

15. Miejscowość: Górnowo 19

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący o powierzchni użtkowej 76,80 m2 , składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., kotłowni i korytarza. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Budynek mieszkalny znajduje się na działce gruntu nr 115/1 o powierzchni działki 0,0712 ha obręb Górnowo, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25,50 m2 . Do ww. budynku mieszkalnego przynależny jest wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 64,40 m2 znajdujący sie na działace gruntu nr 115/3 o powierzchni działki 0,0530 ha.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00001815/9 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena budynku mieszkalnego wraz z budynkiem niemieszkalnym wynosi 76.700,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

16. Miejscowość: Górnowo 21/2

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 21 na działce gruntu nr 118 obręb Górnowo. Lokal ten składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz holu i korytarza gospodarczego o powierzchni użytkowej 110,80 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

  1. pomieszczenia przynależne: trzy pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 28,00 m2 oraz dwa pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku gospodarczym nr 1 o powierzchni użytkowej 73,90 m2.

  2. wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości związanych z własnością lokalu – 0,36 części.

Dla nieruchomości, w której znajduje sie przedmiotowy lokal mieszkalny prowadzona jest wspólna księga wieczysta SZ1Y/00006577/3 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 103.300,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.

17. Miejscowość: Górnowo 21/4

Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się na piętrze budynku nr 21 na działce gruntu nr 118 o powierzchni działki 0,2898 haobręb Górnowo. Lokal ten składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i spiżarni o powierzchni użytkowej 59,80 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

  1. pomieszczenia przynależne: jedno pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na strychu budynku mieszkalnego nr 21 o powierzchni użytkowej 25,40 m2 .

  2. wysokość udziału we współwłasności części wspólnych nieruchomości związanych z własnością lokalu – 0,14 części.

Dla nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny prowadzona jest wspólna księga wieczysta SZ1Y/00006577/3 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Cena lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 59.700,00 zł.

Obciążenia lokalu mieszkalnego : umowa najmu na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.


 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w okresie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.

                                  

Wójt Gminy

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-11-2012 13:38:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-11-2012 13:38:41