Obwieszczenie o dopuszczeniu m. Banie

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                        

 

Banie, dnia 30.10.2012 r.

 

GK.6220.4.2012

 

 

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia znak: GK.6220.4.2012  z dnia 30 października 2012 r. dopuszczającego Fundację Instytut Kajetana Koźmiana ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie m. Banie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą składającej się z 5 elektrowni wiatrowej o łącznej mocy nie przekraczającej 25 MW. Z treścią postanowienia znak: GK.6220.4.2012  z dnia 30 października 2012 r.  oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można   zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski  w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 banie

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-10-2012 13:31:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-10-2012 13:31:08