OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY BANIE

zgodnie z Art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne ( Dz. U. 2006.89.625 z póź. zm.)

wykłada opracowanie pt. 

 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030”

do publicznego wglądu na okres 21 dni

w dniach od 17 października  2012 r.do  6 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy,

pokój nr 6 w celu składania wniosków i uwag przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w gminie Banie.

 

Uwagi i wnioski winny być składane na piśmie w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Banie w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia

w celu przekazania ich firmie wykonującej opracowanie.

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-10-2012 10:01:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-10-2012 10:01:00