Obwieszczenie

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 03.09.2012 r.

 

GK.6733.3.2012

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 03.09.2012 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 114/13/2 do 411/8/4/2  relacji Swobnica-Żelechowo do realizacji na dz. nr 118/1, 118/2 i 385/7 obręb Swobnica

 

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800 - 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, po upływie którego zawiadomienie stron uważa się za dokonane.

 

 

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-10-2012 10:31:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-10-2012 10:31:31