OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE

WÓJTGMINY BANIE                                                                                                            

                                                                                                       Banie, dnia 19.09.2012 r.

 

GK.6220.4.2012

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

 

zawiadamiam

że w dniu 19.09.2012 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Banie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie  farmy wiatrowej w rejonie m. Banie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie przekraczającej 25 MW.

 

W terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                                   Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2012 14:39:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-09-2012 14:39:12