OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie

WÓJT GMINY BANIE                                                                                        

                                                                                            Banie, dnia 12.07.2012 r.

 

GK.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

 

że na wniosek  firmy ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o., al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowiefarmy wiatrowej w rejonie miejscowości Piaseczno w gminie Banie, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą składającej się 7 elektrowni wiatrowych do realizacji w rejonie miejscowości Piaseczno w gminie Banie, pow. gryfiński, wojew. Zachodniopomorskie.

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                               Z up. WÓJTA

                                                                                                                 Jerzy Zgoda

                                                                                                                                 SEKRETARZ GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-07-2012 08:53:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-07-2012 08:53:00