OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                   

                                                                                                               Banie, dnia 05.06.2012 r.          

                                  

                                                        

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 5.06.2012 r.   zostało wydane postanowienie Nr GK.6220.2.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia„Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni” do realizacji na działce nr 110/6 obręb Baniewice, gmina Banie.

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach (pok. nr 6) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-06-2012 10:24:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-06-2012 10:24:00