wykaz nr 3/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

GN.6840.9.2012                                                                                                                                                                                                                Banie, 31 maj 2012 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz nr  3/12/z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Górnowo

Nr działki

39

91

41/2

125/1

124/1

Powierzchnia

5,11

2,34

1,6057

1,0849

0,6807

Nr księgi wieczystej

 SZ1Y/00000 552/0

SZ1Y/00000 552/0

SZ1Y000 61135/6

SZ1Y/000 61159/0

SZ1Y/000 61158/3

Opis nieruchomości

 Nieruchomości rolne niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Tereny rolnicze; projektowany rezerwat przyrody

Tereny rolnicze

Część terenu – rozwój funkcji mieszkaniowe, część – tereny rolnicze

Strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej

Użytek gruntowy określony w ewidencji jako

RIIIb - 4,37 ha RIVa - 0,20 ha

RIIIb-1,29 ha RIVa-1,05 ha

RIIIb-1,6057, RIVa-0,4400 ha

RIIIb

RIIIb

Obciążenie nieruchomości

Brak obciążeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomościami

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

110 000 zł

50 000 zł

35 000 zł

30 000  zł

19 000 zł

Sposób zbycia

sprzedaż w drodze przetargu

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                          Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-06-2012 07:59:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-06-2012 07:59:50