OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        Banie, dnia 22.05.2012 r.

 

GK-7627/2/10/2012

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ust.1, art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Banie zawiadamia, że w dniu 22 maja 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr GK-7627/2/10/2012 r. w którym postanowiono nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Tywie km 16 + 406 oraz. uruchomieniu małej elektrowni Borzym, na działce geodezyjnej nr 170/2 w obrębie Rożnowo.

 W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., w zakresie czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6 , pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                         Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-05-2012 09:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-05-2012 09:11:25