Wykaz nr 2/2012 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.17.2012                                                                                                                                                                                                        Banie, 4 maj 2012 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz Nr  2/2012

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia  

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy

Nr KW

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

 Stawka czynszu dzierżawnego  

Rodzaj czynszu

Okres, na jaki zawierana jest umowa

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Banie 1

48

912 m2

rejon ul. Ogrodowej; RIVa

SZ1Y/00054774/5

Uprawy ogrodowe

0,08 zł/m2

 roczny

Do 3 lat,

albo - w przypadku zgody Rady Gminy lub przeprowadze nia przetargu -  na czas nieoznaczony

2

Banie 1

220/1

713 m2

ul. Sosnowa, RIIIb-344 m2,  N-369 m2

SZ1Y/00052069/6

Uprawy ogrodowe

0,08 zł/m2

roczny

3

Banie 1

część 249

175 m2

ul. Bol. Chrobrego, RV

SZ1Y/00059865/5

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

4

Banie 1

349 cz. nr 1  

91 m2

ul. Targowa BRIVb

3140

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

5

Banie 1

349 cz. nr 1

 i cz dz. 335

320 m2

ul. Targowa

LzV - 55 m2   BRIVb - 265 m2

3140, 51808

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

6

Banie 1

165 cz. nr 2 i 7

660 m2

rejon ul. Sosnowej, RIIIa

3317

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

 

Banie 1

Część 268/1

300 m2

rejon ul. Bolesława Chrobrego, RIVa

28596

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

7

Banie 2

455 cz. nr 5

170 m2

ul. Gdańska, RIVa

41058

Uprawy ogrodowe

0,20 zł/m2

roczny

8

Banie 2

Część 500/2

200 m2

Rejon ul. Grunwaldzkiej, B

50838

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

9

Banie 2

507/2

   225 m2

ul. Grunwaldzka 8, Bp

50840

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

10

Banie 3

874 cz. nr 8, 19, 21

1 470 m2

ul. Sosnowa, RIIIb

SZ1Y/00054880/1

Uprawy ogrodowe

od 0,04 zł/m2

roczny

11

Banie 2 

Część 511

200 m2

ul. Jagiellońska, Bz

SZ1Y/00059018/3

Teren komunikacyjny

0,07 zł/m2

miesięczny

Do 3 lat,

12

Banie 2

510

42 m2

ul. Ciasna/Jagiellońska BRIVa

3132

pod garaże

1 zł/m2

miesięczny

Do 3 lat,

albo - w przypadku przeprowadze nia przetargu -  na czas nieoznaczony

13

Banie 2

Część 504 i 503

42 m2

ul. Jagiellońska, BRIVa

3226

pod garaże

1 zł/m2

miesięczny

14

Banie 2

497

419 m2

ul. Jagiellońska, RIVa

SZ1Y/00054778/3

Teren komunikacyjny

0,07 zł/m2

miesięczny

15

Banie 2

Część 493

32 m2

ul. Grunwaldzka / Jagiellońska, BRIVa

SZ1Y/00062493/0

Pod garaż

1 zł/m2

miesięczny

16

Banie 2

508/5

55 m2

ul. Grunwaldzka, B

41039

Grunt pod istniejącymi garażami

1 zł/m2

miesięczny

Do 3 lat, lub za zgodą Rady Gminy na czas nieoznaczony

17

Lubanowo

298, cz. 297, cz. 310

3 667 m2

Drogi, dr

SZ1Y/00062914/8, SZ1Y/00062915/5

Teren komunikacyjny

0,07 zł/m2

miesięczny

 

Aktualizacja czynszu - raz w roku, przy czym:

- dla czynszu określonego w zł - wg stawek ustalanych przez organ gminy;

- dla czynszu określonego w q żyta -  wg ceny 1 q żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego

Terminy wnoszenia czynszu: czynsze roczne - do dnia 15-go maja każdego roku,

czynsze miesięczne – do dnia 10-go każdego roku kalendarzowego.

 

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-05-2012 11:34:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-05-2012 11:38:17