OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                       

                                                                                                                            Banie, dnia 23.04.2012 r.

GK.6220.2.2012

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

 

że na wniosek Winnicy Baniewice Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Baniewicach 4, 74-110 Banie, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Utworzeniu przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”, do realizacji na działce nr 110/6 obręb Baniewice.

 

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                                                  Teresa Sadowska

                                                                                                             

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2012 08:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2012 08:29:25