ZAPYTANIE OFERTOWE

Banie, dnia 05.03.2012r.
B.215.10.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Banie.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6 
74-110 Banie
tel. (91)4166381, fax. (91)4166353
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
• Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
• Opracowanie  „Programu Usuwania Azbestu“.
• Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu – AZBEST 2012 przez Ministerstwo Gospodarki.
• Wprowadzenie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki.
• Wykonanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
1. TERMIN REALIZACJI:
30 września 2012 rok
2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.banie.pl
4. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie", w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Banie , ul. Skośna 6, 74-110 Banie
do dnia 13.03.2012 do godz. 10.00

Oferta powinna zawierać:
- ofertę cenową;
- parafowany wzór umowy.
5. Kryteria wyboru:
100 % cena.
6. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
13 marca 2012 rok , godzina 10.00
7. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela:
Józef Gurdała  - pracownik UG Banie,
w godz: 7 00 – 15 00 tel. (91)4166381 w. 37, e-mail: urzad@banie.pl

Załączniki :
1.Wzór formularza ofertowego
2.Projekt umowy 

Załączniki do pobrania

1 PROTOKÓŁ Azbest.doc (DOC, 24KB) 2012-03-16 12:48:10 367 razy
2 zbiorcze zestawienie ofert.doc (DOC, 44KB) 2012-03-16 12:48:10 456 razy
3 formularz-oferty.doc (DOC, 29KB) 2012-03-05 13:23:06 371 razy
4 umowa-projekt.doc (DOC, 38KB) 2012-03-05 13:23:06 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-03-2012 13:23:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-03-2012 12:48:10