O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

 

Banie, dnia 23.02.2012 r. 

GK.6733.2.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 22-09-2011 r. na wniosek Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: remont dachu skrzydła wschodniego zamku na dz. nr 727/1 w obrębie geodezyjnym Swobnica.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Swobnica.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                                    Teresa Sadowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-02-2012 13:18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-02-2012 13:18:55